AdProLine® Spylevæske, miljømerket etter Bra Miljøvalg! - Aromdekor

30 august, 2016

AdProLine® Spylevæske, miljømerket etter Bra Miljøvalg!


Vi er veldig stolte over at AdProLine Spylervæske nå er miljø merket med «Naturskyddsföreningens» merking Bra miljøvalg. Bra Miljøvalg redder nemlig naturen og viser hvilke produkter som er minst skadelige for miljøet.

Bra Miljøvalg merkingen bygger på to grunn ideèr, at naturressursene må spares og at biologisk mangfold og menneskets helse ikke får trues. Det innebærer blant annet at alle kjemikalier som er giftige og vanskelige å bryte ned må bort. Samme høye krav settes til produktets emballasje.

  • Bra Miljøvalg var den første og er dermed den eldste miljømerkingen i Sverige. Kravene har suksessivt blitt strengere siden starten.
  • Bra Miljøvalg drives av den ideelle Naturskyddsföreningen, og setter høye krav til helse- og miljøhensyn.
  • Bra Miljøvalg-produkter er en garanti for at du får et produkt som du med god samvittighet kan bruke.
  • Bra Miljøvalg-produkter innebærer en lav helse- og miljøbelasting.

Vil du vite mer kontakt oss +46 325-605 00 eller info@aromdekor.se