Arom-dekor Academy - en suksesshistorie! - Aromdekor

8 mars, 2021

Arom-dekor Academy – en suksesshistorie!


Da vi startet Arom-dekor Academy høsten 2020, var det delvis en effekt av pandemien. Vi ville ikke miste kontakten med våre kunder som vi normalt besøker og holder kurs for jevnlig. Med fasit i hånden ble det fulltreff, så dette kommer vi til å fortsette med også i 2021. 

”Høsten 2020 holdt vi Arom-dekor Academy-kurs og har hatt drøyt 250 deltakere. Dette er vi svært fornøyde med og stolte av. Meningen er jo at vi vil dele kunnskapen vi sitter inne med og dette er et bevis på at mange vil vite mer, noe vi setter stor pris på”, det sier Madeleine Olsen, Market Communication Manager på Arom-dekor Kemi. 

”I år har vi utvidet et av kursene – Rengjøring av kjøretøy, enkle steg for best mulig resultat. I tillegg har vi introdusert et nytt kurs som handler om  AdBlue®. Det heter AdBlue® – alt du trenger å vite. AdBlue® er alltid et hett samtaletema i bransjen og vi vil nå ta for oss alle spørsmål og holde kurs som går enda dypere i kunnskapen om  AdBlue®. Det tredje kurset om glykol (frostvæsker) har alltid blitt satt stor pris på. Nå starter vi nye kurs. Disse heter Glykol – bra, bedre, best og vil bli de samme som vi har holdt tidligere. 

Tidspunkt for kursene i vår finner du på vår hjemmeside, vi holder kursene seks ganger i vår. En av retningslinjene våre har siden starten vært at et kurs inkludert tid avsatt til spørsmål skal vare i maksimalt en time. Slik blir det også i år. Dermed vil alle ha tid til å delta”, avslutter Madeleine med et smil.