Arom-dekor Kemi AB har under 2014 skapt flest nye jobb blant små firmaer i kommunen! - Aromdekor

27 mai, 2015

Arom-dekor Kemi AB har under 2014 skapt flest nye jobb blant små firmaer i kommunen!


Dette er noe som har fått oppmerksomhet av Centerpartiet som nå tildeler Arom-dekor Kemi AB med Christian Lundell i spissen, med en Guldklöver*. Arbeidsstyrken økte med ikke mindre enn 43% (6 stykk nyansatte) under 2014.

«Ved å ære dem med Guldklövern vil vi vise vår takknemlighet for deres innsatser. Mange vet kanskje ikke hvor utrolig viktig små firmaer er for kommunen og at de og deres ansatte utgjør den største skattebetaleren på kommunalt nivå, hele 23% av kommunens skatteinntekter kommer derfra», sier Eva Johansson (C), Svenljunga.

*Guldklövern er en ærespris som deles ut av Center-bevegelsen til jobbskapere og hverdagshelter som via sin virksomhet hjelper til kommunens utvikling og velferd.