Arom-dekor Kemi AB tar steget inn i Finland. - Aromdekor

1 januar, 2019

Arom-dekor Kemi AB tar steget inn i Finland.


Arom-dekor Kemi AB tar steget inn i Finland och kjøper 70% av aksjene i finske AdChemicals OY. AdChemicals reise fortsetter nå sammen med de svenske eierne Arom-dekor Kemi AB, som 20181122 kjøpt 70% av aksjene i AdChemicals OY. AdChemicals OY har nylig kjøpt en industrieiendom i Kouvola og konstruksjonen av en AdBlue®-produksjon pågår for fullt og kommer til å være i drift ved årsskiftet 2018/2019. I forbindelse med Arom-dekors oppkjøp kommer AdChemicals (i løpet av Q1 2019) til å bytte navn til Arom-dekor Kemi OY. Les mer her.