Arom-dekor Kemi reduserer CO2-utslipp tilsvarende 342 fulle flyvninger Stockholm - London tur/retur på ett år - Aromdekor

29 november, 2021

Arom-dekor Kemi reduserer CO2-utslipp tilsvarende 342 fulle flyvninger Stockholm – London tur/retur på ett år


Arom-dekor Kemi er en del av Vilokan Group, en gruppe selskaper med et hjerte innen miljøteknologi, vannrensing og resirkulering. Selskapene i konsernet samhandler med hverandre og da skapes synergier som øker utvekslingen i en sirkulær økonomi. Ved å bruke rensede og resirkulerte råvarer for å produsere nye produkter, bidrar Arom-dekor Kemi til et bedre miljø. For miljøet, for økonomien og for fremtiden.

Vilokan ADF Solution, som også er en del av Vilokan Group, tar seg av og renser MPG (Monopropylene glycol) fra avisingsvæske ved sitt anlegg like utenfor Arlanda lufthavn. Denne MPG blir gjenbrukt i Arom-dekor Kemis produksjon av nye glykolprodukter.

For å forstå omfanget og viktigheten av resirkulering, for eksempel MPG, er her et regneeksempel;
– 5000 tonn MPG produseres (renset) i 1 år ved Vilokans anlegg på Arlanda
– 5 000 tonn MPG tilsvarer 15 000 tonn redusert CO2
– en flytur Stockholm/London tur/retur tilsvarer 292 kg/CO2 per person
– et fly av helt normal størrelse som flyr denne ruten tar rundt 150 passasjerer
– 15 000 tonn/292 kg/CO2 per person vil være totalt 51 369 tur/retur per år Stockholm/London
– det betyr 342 fulle flyvninger Stockholm/London tur/retur