Arom-dekor Kemi sitt nybygg, en klimasmart byggeplass - Aromdekor

21 juni, 2021

Arom-dekor Kemi sitt nybygg, en klimasmart byggeplass


Byggebransjen står for rundt 20% av den totale klimapåvirkning i Sverige. Høsten 2017 bestemte ledelsen i Wästbygg Gruppen seg for å sette et langsiktig og ambisiøst mål. Dette for å møte klimautfordringene
samtidig som de fortsatt skulle være konkurransedyktige i fremtiden. Målet var ”Fossilfri 2030”, som betyr at Wästbygg vil være fossilfri innen elektrisitet, varme, transport og avfall.

Som et ledd i dette ble verktøyet Klimasmart Byggeplass (KBA) lansert i 2019. Hensikten med verktøyet er å avklare hva som må gjøres på en byggeplass for å nå målet om å bli fossilfri. Noen krav vil medføre økte investeringer, men i mange tilfeller reduseres driftskostnaden i stedet som er viktig å hugse på.

Nå er vurderingen av vår byggeplass ferdig, og vi fikk GULL!

PDF