Bra Miljøvalg feirer 30 år! - Aromdekor

18 mars, 2021

Bra Miljøvalg feirer 30 år!


I hele 30 år har Bra Miljøvalg – sammen med alle som har valgt miljø-
merkingen, beskyttet det biologiske mangfoldet og folkehelsen. Vi har redusert engergiforbruket samtidig som vi har satt fart i overgangen til fornybare engergikilder. Se filmen her!

Vi på Arom-dekor er glade og stolte over å være en del av dette ved å miljømerke Spylevæskene fra AdProLine®