Bygget fortsetter uke 23 - Aromdekor

28 august, 2012

Bygget fortsetter uke 23


Iløpet av november 2012 regner vi med at vi flytter inn i våre nye lokaler i Lockryd. Fram til vi flytter kommer vi å vise byggets forskjellige stadier med noen bilder.