Uncategorized Archives - Aromdekor

Fremtidens vaskemiddel for kjøretøy – Proline-serien!

Proline er en produktserie som er utviklet for å oppnå det beste resultatet uavhengig om du vasker bilen for hånd eller i en vaskeautomat. 

«På Arom-dekor Kemi jobber vi uavbrutt med produktutvikling. Det er fremfor alt to ting som står i sentrum – effektivitet og miljø. Vi har stort fokus på produktenes egenskaper og vil aldri gå på akkord med disse. Det blir ekstra utfordrende når vi samtidig skal ha miljøvennlige produkt», sier Magnus Kämpe som er ingeniør og «pappaen» til produktene våre.

«Vi ser en økt etterspørsel etter denne typen produkter ute i markedet og har derfor satset store ressurser på å utvikle disse. At de skulle være miljømerket  var en selvfølge både for oss og kundene våre». Det sier Herman Bruno, salgssjef på Arom-dekor Kemi.

Proline-serien inneholder en kaldavfetting med lite kjemikalier, Proline Degraser, to alkaliske avfettingsmidler – Proline Clean og Proline Foam, en shampoo for børstevask – Proline Brush i tillegg til et avrenningsmiddel, Proline Rinse. Alle produktene er enten Svanemerket eller med på det svenske Naturskyddföreningens liste «Kemikaliesvepet med unntatt av Proline Rinse», avslutter Herman.


Vi styrker organisasjonen med en erfaren kjemiker

Johanna Ohlsson begynner nå som kjemist hos Arom-dekor Kemi. Johanna er utdannet Molekylärbiolog, og har i mange år jobbet som kjemist på et analyse-lab. Johanna kommer til og jobbe sammen med Bo Josefsson med alle deler som går under miljö, kjemi og kvalitet. Det er et bredt område som bl.a. inkluderer miljöspörsmål, miljötillatelse/rapporter, oppskrifter, sikkerhetsdatablad og forskjellige typer produktspörsmål.

Under kvalitet finnes også ledningssystem, reklamasjoner, kvalitets-spörsmål og revisjoner som også går under deres ansvar. Johanna kommer fra Eurofins, der hun har jobbet i mange år på forskjellige lab, med både pesticid- og näringsverdianalyser av både fôr og mat. Hun var også teamleder for en gruppe på cirka 10 personer.


Arom-dekor Kemi AB kjøper ut eiendom i Sverige

Nå har vi tatt et nytt steg i ekspansjonen av  Arom-dekor Kemi AB. Vi har kjøpt ut våre tidligere leide lokaler i Europavägen 1, Sexdrega/Sverige, av Svenbo. 
7. desember starter grunnarbeidene for en utbygging på drøyt 3500 kvadratmeter. Bygget skal stå klart sommeren 2021. 

Fra venstre: Lars Rosell (adm. dir., Vilokan AB, Anders Carlsson (megler, Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB), Sven Liljegren (direktør i Svenbo), Fredrik Wahlberg (adm. dir. Svenbo) og Christian Lundell (adm. dir. Arom-dekor Kemi AB.


HVA GJØR FROSTVÆSKE FOR MOTOREN DIN?

En gang i tiden ble frostvæske bare brukt for å forhindre frysing av vann-kjølte motorer. Over tid har frostvæsker utviklet seg til å bli produkter med flere forskjellige funksjoner enn bare å forhindre frysing. I dag skal frost-væske blant annet forhindre korrosjon, frost og heve kokepunktet. Krav fra mange forskjellige motorprodusenter har ført til at en rekke forskjellige frostvæsker er utviklet. Det er viktig å vite forskjellene for å kunne velge rett frostvæske til akkurat din motor. Riktig frostvæske sørger for optimal funksjon og lang levetid for motoren.

KAVITASJON
I motorer kan et fenomen som kalles kavitasjon forekomme. Det er et fenomen som får gass til å dannes i en væske. Når gassen raskt går tilbake til væske (imploderer), kan den skade motoren. En frostvæske av høy kvalitet forhindrer at kavitasjonsskader oppstår.

KORROSJON, HVA ER DET?
Kjemisk er korrosjon en reaksjon mellom metall og oksygen og fører til oppløsning av metaller. Motorer inneholder mange forskjellige metaller som aluminium, kobber, jern, stål, messing, etc. og er dermed ekstra følsomme for korrosjon. For å oppnå tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse, bør radiatorsystemet inneholde minst 33% frostvæske. Det gir tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse samt beskyttelse mot sprekker og bakterievekst.  

VANN, BARE ORDINÆRT VANN, ELLER?
Ved fortynning av frostvæske er det viktig hvilken type vann som brukes. Det beste å bruke et såkalt avionisert vann. Det er vann med svært lavt saltinnhold. Vanlig vann fra springen har vanligvis for høyt saltinnhold. Salter med klorider og sulfater, salter som f.eks angriper metaller. Et vann med lav saltinnhold har lav ledingsevne. Arom-dekors vann (AdTechLine® Batterivann) har en ledningsevne på maks. 5 mS/m. Kommunalt tappevann har ofte en ledeevne på > 20mS/m. Alt vann fra Arom-dekor er blandet med avionisert vann (maks. 5 mS/m).

TRE FORSKJELLIGE VARIANTER
Går vi tilbake til 2008 hadde Arom-dekor Kemi bare den vanlige blå frostvæsken, da som nå oppfyller den BS6580: 2010 (BS= British Standard). Senere er sortimentet utvidet med såkalt longlife og OEM- (Original Equipment Manufacturer) glykoler. Longlife frostvæske har – akkurat slik navnet antyder – lang levetid og oppfyller kravene til de originale glykolene. Bilprodusenter bruker OEM frostvæsker på fabrikken når bilen produseres. Arom-dekor-utvalget av OEM-godkjent longlife frostvæsker dekker i prinsippet alle produsenters standarder og anbefalinger. Med den raske teknologiske utviklingen og bruk av forskjellige materialer i motorer, er rådene alltid å følge produsentens anbefalinger. Disse finner man i bilens instruksjonsbok.  

TO RÅMATERIALER BRUKT I PRODUKSJONEN AV GLYKOL, PROPYLEN OG ETYLEN
Propylenbaserte glykoler er mye mindre giftig enn etylenbasert. Et eksempel på propylenglykol i Arom-dekors utvalg er ”KG Propylene IH”. Det anbefales for forbrenningsmotorer. Etylenglykoler er ellers mest vanlige på markedet og samles vanligvis under betegnelsen ”vanlig frostvæske”. Etylenglykolene har bedre varmespredningskapasitet enn propylen-glykoler, men er giftige for dyr og mennesker.

HVORFOR ALLE DISSE FARGENE?
Arom-dekors utvalg inkluderer frostvæsker i forskjellige farger. Ulike fargestoffer er utviklet for å unngå forvirring. Men Arom-dekor produserer frostvæsker til forskjellige motorprodusenter som ønsker å profilere ”sine” egne frostvæsker.

IKKE BLAND
Hovedrådet er å ikke blande de forskjellige frostvæskene. Dersom du er usikker på hvilken frostvæske som er i motoren fra før, er det best å tømme systemet. Skyll og fyll på med frostvæsken som er anbefalt fra produsenten. Blandes forskjellige frostvæsker kan man i verste fall få en reaksjon mellom de forskjellige tilsetningsstoffene. Dette kan svekke korrosjonsbeskyttelsen, eller de ulike tilsetningsstoffene kan klumpe seg sammen. Flere av Arom-dekors frostvæsker er blandbare med andre frostvæsker på markedet. Dette gjelder de som har sammenlignbar kvalitet og inneholder de samme råvarene.

NÅR BØR FROSTVÆSKEN SKIFTES?
Hvor ofte du bør bytte frostvæske, varierer fra to til fem år avhengig av type frostvæske og motor. Å skifte regelmessig er viktig for å opprettholde en god rustbeskyttelse. Er du usikker på når du bør skifte på akkurat din bil, kan du kontakte ditt bilverksted.
PDF


Arom-dekor Kemi OY vokser og utvider avdelingen i Finland med tre nye medarbeidere

”Etter knapt to år på det finske markedet, styrker vi  Arom-dekor Kemi OYs organisasjon med to sterke medspillere på salgsavdelingen og en erfaren produksjonssjef. Med tanke på de rådende omstendighetene i verden, er vi veldig glade, stolte og ydmyke over at vi kan utvide selskapet i disse dager.” Det sier Danius Pupinis, som er daglig leder hos Arom-dekor Kemi OY.

”Siden oppstarten i Finland har vi satset mye på å bygge opp lageret vårt i Kouvola og få i gang produksjonen av AdBlue. Nå er vi varme i trøya og har et sterkt team på plass. Det er tydelig at det er plass til oss på det finske markedet og målet er å vokse videre og ta stadig større markedsandeler der. Det gjelder både for AdBlue og vårt øvrige utvalg av kjemikalier til kjøretøy som vi markedsfører under vårt varemerke AdProLine®. Under paraplyen AdProLine har vi alt fra frostvæske avfettingsmidler og spylervæske til ulike vaskeprodukter.  Arom-dekor Kemi har nylig utviklet en hel serie med produkt som er rettet spesielt mot automatiske bilvaskeanlegg, noe markedet har etterspurt lenge”, sier Dainius.

”Fra midten av november har vi gleden av å ønske Jari Makkonen, Mikko Laine og Sami Tettonen velkommen til vår finske avdeling. Jari, Mikko og Sami skal, sammen med resten av det finske teamet, ta seg av både nye og gamle kunder i Finland”, avslutter Dainius.

PDF


Arom-dekor vokser igjen og bygger ut med drøyt 3500 kvadratmeter

For åtte år siden, i 2012, flyttet vi fra Björketorps 800 kvadratmeter store lokaler til det nybygde anlegget i Lockryd som kjentes enormt stort ut med sine 3 300 kvadratmeter. Det kommunale selskapet Svenljunga Industri-fastigheter bygde da lokalene som Arom-dekor senere har leid. Men nå er det altså på tide igjen og Arom-dekor kjøper ut lokalene for drøyt 28 millioner og bygger ut for nærmere 40 millioner. Når utbyggingen er klar, blir de totale lokalene ca 10 000 kvadratmeter.

”Siden vi flyttet i 2012, har vi økt omsetningen fra 70 millioner til drøyt 250 millioner og målet for neste år (2021) er satt til 300 millioner. – For å klare dette, trenger vi større lokaler for å øke produksjons- og lagerkapasitet. De nåværende kontorene og kjøkken/lunchrom osv. Nå får vi plass til alt, og til og med et treningsrom på drøyt 150 kvadratmeter er med i planene, sier Christian Lundell, deltaker og administrerende direktør.

”Utbyggingen er på 3500 kvadratmeter og vil doble størrelsen på lokalene. Svenljunga kommune har hele tiden hatt som mål å selge lokalene til oss. I og med at vi har økt omsetning var det naturlig å foreta utbyggingen nå. Siden vi trengte så mye ekstra plass, måtte vi ta utbyggingen i egen regi. At vi fikk leie lokalene i utgangspunktet, muliggjorde utvidelsen i 2012 siden vi da kunne investere i produksjonsutstyr og det som ellers var nødvendig den gang i stedet for å kjøpe lokalene. Det har vært viktig for oss, men nå er vi klare for å stå på egne ben”, avslutter Christian.

Bygget er ventet å stå klart i slutten av 2021. Arom-dekor Kemi, som produserer spylevæske, AdBlue® og andre kjemikalier til den nordiske transportsektoren. I mars 2020, når pandemien rammet, stilte Arom-dekor raskt om produksjonen og laget håndsprit som nå også har blitt en del av det ordinære sortimentet. 

PDF.Premiere for Arom-dekor Academy

I dag var det premiere for Arom-dekor Academy og først ute var kurset Vaskeråd, like løser like. Flere kurs er på gang framover, hold utkikk her og på www.aromdekor.no


Online trening for å nå ut til flere mennesker oftere, Arom-dekor Academy!

Å ha nettmøter i 2020 har blitt vanlig for mange, og til tross for grunnen til dette, har dette også ført noe godt med seg. Det mener i alle fall Arom-dekor og vi har derfor bestemt oss for å ta det til neste nivå og lager nå ”Arom-dekor Academy”.

“Høsten 2020 starter vi opp Arom-dekor Academy og formålet med dette er at vi vil dele den kunnskapen vi har. Vi har stor kunnskap og lang erfaring innen de forskjellige produktområdene vi jobber med, og nå vil vi tilby dette, sier Madeleine Olsen, markedskommunikasjonssjef i Arom-dekor Kemi.

“Starten på Arom-dekor Academy vil være to forskjellige treninger som vi gjennomfører ved to forskjellige anledninger/opplæring slik at flest mulig får muligheten til å delta. Man vil fokusere på å vaske og hvorfor man skal vaske med forskjellige produkter, avhengig av forurensningen man vil bli kvitt. I det andre dykker vi inn i frostvæsker og deres egenskaper og mange varianter.

En retningslinje vi hadde da vi satt sammen arrangementet er at det totale inkl. spørretiden bør ta maksimalt 1 time av tiden din. På denne måten tror vi at flere føler at de har tid til å delta. Så alt du trenger å gjøre er å skjenke deg en kopp kaffe, lene deg tilbake og gå til Arom-dekor Academy, og når det er gått 1 time vil du forhåpentligvis være litt mer «opplyst,” avslutter Madeleine lattermildt.


Et bilde sier mer enn 1000 ord, en film enda mer!

Å vise et produkt ved hjelp av film er effektivt og gjør informasjonen lett tilgjengelig for betrakteren. Å kombinere historiefortelling, tekst og grafikk i bevegelig format gjør det mye enklere å formidle den rette følelsen for produktet. Å filme med ganske enkle virkemidler er også en trend som fortsetter og vokser blant mange forskjellige typer selskaper, både i B2C og B2B.

”Vi vil investere mye tid og ressurser på film og mobile medier i 2020 og fremover. Dette har stått på vår ønskeliste en stund, men delvis har vi ikke hatt tid og har heller ikke hittil funnet et virkelig godt verktøy Et av kravene vi har hatt er å finne et verktøy der vi kan gjøre hele produksjonen på en profesjonell, rask og enkel måte, og nå har vi funnet et produksjonsverktøy (Storykit) som oppfyller våre ønsker ”, sier Madeleine Olsen, Marked Kommunikasjonssjef i Arom-dekor Kemi.

Intern produksjon fra start til slutt
Vi gjør alt selv, setter manus/storyboard, film, klipp, lyd osv. Vår ”egen” filmstjerne er Christoffer Idh så vel som” vaskeekspert”, han vet også alt (og litt mer) om vasking og vaske-produkter.

Vi starter med produktfakta
Starten er faktafilmer om kjøretøyskjemikaliene våre som samles inn under vårt eget merke AdProLine®. Vi tror og håper at disse korte, informative produktfilmene blir satt pris på av våre kunder. På mindre enn ett minutt kjenner du til hovedfunksjonene i produktet og hvordan du bruker det for best effekt.

Instruksjonsfilmer
På lang sikt vil vi også produsere noen litt lengre filmer som går ett steg dypere, for eksempel hvordan du best rengjør hele bilen. En slik film vil da være litt lengre og inkluderer antagelig flere forskjellige produkter for å få et perfekt resultat.

Tre filmer er nå lansert
Så langt har vi produsert tre filmer, for AdProLine® Vokssjampo, AdProLine® Kaldavfetting Optimal og AdProLine® Kraftvask. Alle filmene er tilgjengelige på tre språk og for alle våre markeder, dvs Sverige, Norge og Finland ”avslutter Madeleine.

PDF


AdBlue, hve er det, og hvorfor må man ha det?

AdBlue er et produkt som brukes i kjøretøy som har avgassrenseanlegg med SCR-teknologi. I dag er teknologien i prinsippet i alle personbiler og tunge kjøretøy med dieselmotorer. AdBlue er, til tross for navnet, en fargeløs væske som består av en blanding av avionisert vann og 32,5% urea. Væsken er giftfri og ufarlig å håndtere.

SCR
SCR betyr ”selektiv katalytisk rensing” og er en teknologi som renser avgassene fra dieselmotorer. For at teknologien skal fungere, må AdBlue-væsken injiseres i avgass-systemet.

REDUSERER UTSLIPP
Bruk av SCR reduserer utslippene av skadelige nitrogenoksider med opptil 90%.

HVOR LANGT KOMMER MAN MED ADBLUE?

Forbruk av Adblue varierer avhengig av type kjøretøy (tung trafikk eller personbil) og hvordan den brukes. En tommelfingerregel er at gjennom-snittlig forbruk av AdBlue er 1,5 l / 1000 km. For motorkjøretøyer som oppfyller Euro-4 og Euro-5, er standardforbruket til AdBlue 4-6% av drivstofforbruket. AdBlue fylles alltid i en egen tank i kjøretøyet og må aldri blandes med diesel.

AdBlue er grisepiss, – nei, det er det ikke, dette er en myte som bygger på att urealøsning har en svak duft av urin.

UTVIKLINGEN GÅR FREMOVER
For å få perspektiv kan man si at en bil fra midten av 70-talet slipper ut like mye nitrogenoksider (NOx) og partikler som hundre nye biler gjør i dag. Sammenlignet med en Euro 1-klasse dieselbil (1992) slipper en Euro 6-klasse dieselbil ut 95% mindre nitrogenoksider og 97% færre partikler.

HVA ER ADBLUE EGENTLIG?
Urea CO(NH2)2 produseres i en reaksjon mellom ammoniakk og karbon-dioksid. Den smeltemassen som dannes, blandes med vann og utgjør deretter råstoff i produksjonen av ureagranulat. Ureagranulat som senere brukes til fremstilling av AdBlue. 

HVEM FÅR FREMSTILLE ADBLUE
For å kunne kalle et produkt AdBlue, må det produseres i henhold til den europeiske standarden ISO / PAS 22241-1. Først da kan produktet merkes med AdBlue®-merket. Som produsent av AdBlue® er det viktig å ha en effektiv og kvalitetssikret produksjon. Arom-dekor Kemi oppfyller alle disse kravene.

TESTER MED SPORBARHET
Vi gjør alltid tester for å sikre at AdBlue er av riktig kvalitet. Vi tester alle batcher som er produsert og har full sporbarhet på all AdBlue vi produserer. Du kan derfor trygt velge AdBlue fra Arom-dekor Kemi. 

HOLDBARHET
AdBlue må ikke blandes med andre væsker. Produktets holdbarhet er 1 år etter produksjonsdato, forutsatt at den lagres som anbefalt.

TRANSPORT OG LAGRING
AdBlue er relativt harmløst for dyr og mennesker. Væsken er ikke giftig og kan ikke eksplodere eller antennes. AdBlue kan transporteres og lagres med minimal risiko. AdBlue krystalliseres ved temperaturer under -11°C. Om væsken fryser kan den tines og brukes igjen. Lagring ved høye temperaturer eller i direkte sollys bør imidlertid unngås, da dette kan føre til at produktet skilles ut. Hvis væsken har skilt seg, er den ubrukelig. Rester av AdBlue, i form av hvite flekker, tørkes lett bort med hjelp av varmt vann.

HVOR OG HVORDAN KJØPER MAN ADBLUE?
AdBlue er tilgjengelig for kjøp mange steder, for eksempel bilverksteder, bensinstasjoner osv. AdBlue finnes i alt fra mindre emballasjer som 4 L poser til kanner og dunker, 200 L fat og 1000 L (IBC). Vi på Arom-dekor produserer, pakker og selger vår AdBlue i alle størrelser fra 4 l opp til tankbilsleveranser.

EGEN TANKSTASJON MED ADBLUE
Vi selger og leier ut tankanlegg for AdBlue til de som har større forbruk av AdBlue, som til for eksempel transportfirma. Disse tankene overvåkes elektronisk og fylles av av våre tankbiler ved behov. PDF.