Uncategorized Archives - Aromdekor

Hvorfor er det så dyrt med AdBlue akkurat nå?

De ekstreme prisene på gass og energi fortsetter å drive urea prisene oppover, de fleste store urea produsenter har store utfordringer der flere stenger ned hele eller deler av produksjonen. Samtidig er etterspørselen rundt om i verden større enn tilbudet og dette skaper turbulens i markedet med ekstreme priser som resultat.

AdBlue er et produkt som brukes i kjøretøy som har avgassrensesystemer med SCR-teknologi. I dag er teknologien i prinsippet i alle privatbiler og tunge kjøretøy med dieselmotorer. AdBlue er til tross for navnet, en fargeløs væske som består av en blanding av avionisert vann og 32,5 % urea. SCR betyr ”selektiv katalytisk rensing” og er en teknologi som renser eksosgassene fra dieselmotorer. For at teknologien skal fungere, må AdBlue-væske sprøytes inn i eksossystemet.

Den siste tiden har prisen på urea (råstoff i Adblue) økt kraftig og det siste året har prisen steget enormt og dette har gjort at Arom-dekor Kemi akkurat som mange andre AdBlue-produsenter har måttet heve prisen.

Det er flere årsaker til den kraftige prisveksten
Den ene er at den globale etterspørselen er betydelig høyere enn normalt for denne perioden av året. EU importerer urea fra Asia der det er en betydelig økning i eksport til blant annet India som igjen bidrar til større etterspørsel enn tilbud, noe som også driver opp prisene. På det internasjonale markedet stiger urea prisen og denne utviklingen ser ut til å fortsette fremover og gir grunnlag for ytterligere prisøkninger, spesielt på nitrogengjødsel.

I Arom-dekor følger vi nøye utviklingen på råvareprisene og håper markedet vil stabilisere seg i nær fremtid. Så snart prisene på Urea går ned, vil vi også justere ned prisen på vår AdBlue”, sier Herman Bruno, salgssjef i Arom-dekor Kemi AB.


Glykol – Frysepunkt og kokepunkt

Etylen og propylen glykol er råvarer som bl.a. brukes i kjølevæske og har flere funksjoner. En er å senke frysepunktet, en annen er å heve kokepunktet. For å beskytte systemet mot korrosjon (rust), er det nødvendig med anti-korrosjons tilsetninger.

Denne artikkelen vil bruke tabeller for å gå gjennom fryse- og kokepunkt for ulike typer glykol i ulike konsentrasjoner. Vi vil også belyse hvorfor glykol skal blandes med vann, hvilket vann som skal brukes og hvordan fortynningen skal gjøres.

Bland glykol med vann

Konsentrert glykol bør aldri brukes uten å fortynnes med vann. Anbefalingen er å bruke avionisert vann (også kalt batterivann) i stedet for vanlig vann fra springen. Vann fra springen kan for eksempel inneholde klorider som kan ha en negativ effekt på systemet.

Grunnen til at glykolen bør blandes ut er at den avkjøles vesentlig dårligere i konsentrert form. Vann er den væsken som er best til å transportere bort overflødig varme. Grunnen til at man ikke bare bruker vann som kjølevæske er risikoen for frysing om vinteren og faren for koking (overoppheting). Det ville heller ikke være noen korrosjonsbeskyttelse.

Tommelfingerregelen er å ikke blande mer enn 67 % vann og 33 % glykol, dette skyldes at når de fortynnes med mer enn 65 % vann, forringes korrosjonsbeskyttelse egenskapene. For å gjøre det enkelt lages blandingen ofte med 50 % vann og 50 % glykol. Ved denne konsentrasjonen er det en liten margin til å fylle med en skvett vann hvis det er mangel på kjølevæske i beholderen.

Det finnes også ferdig kjølevæske å kjøpe, som allerede er fortynnet med vann, blant annet fra Arom-dekor.

Tabell over frysepunkt for glykol

Prosent Glykol 774F Frysepunkt
50%-40°C
40%-27°C
33%-20°C

Ved en konsentrasjon på 50 % vann og 50 % glykol har blandingen generelt et frysepunkt på -40 ° C, men det kan variere litt avhengig av typen glykol som brukes.

Dette er frysepunktet for våre ferdigblandede alternativer, som alle inneholder 50 % glykol:

Produkt Frysepunkt
Glykol Blå, ferdigblandet-37°C
Glykol rød, ferdigblandet-40°C
Glykol Supercelsius, ferdigblandet-40°C
KG propylen IH ferdigblandet-33°C

Tabell over kokepunkt for glykol

Kokepunktet varierer litt avhengig av type glykol og hvordan den blandes. I en blanding med 50 % glykol og 50 % vann er kokepunktet vanligvis rundt 108 °C.

Ved 33 % glykol er kokepunktet vanligvis rundt 104 ° C.

Nedenfor er en liste over kokepunkter for våre ferdigblandede produkter, som inneholder 50 % glykol:

Produkt Kokepunkt
Glykol blå, ferdigblandet  ca. 108°C
Glykol rød, ferdigblandet ca. 108°C
Glykol SuperCelsius, ferdigblandet ca. 108°C
KG propylen IH ferdigblandet ca. 106°C

Kjøp ferdigblandet eller konsentrert kjølevæske

Fra Arom dekor er det ferdigblandet og konsentrert glykol/kjølevæske av ulike slag klare til levering. Vi har utviklet ulike varianter for å møte kravene til en lang rekke standarder. Se kjøretøyets brukerhåndbok eller bruksanvisning for å finne rett anbefaling. Velg deretter den som passer ditt kjøretøy. For spørsmål om produkt eller Arom dekor, kontakt oss. Se også vår FAQ, en side med vanlige spørsmål.


Hvordan velge rett frostvæske

Glykol er en råvare med høyt kokepunkt og lavt frysepunkt. I kombinasjon med vann og antikorrosive blir glykol en effektiv kjølevæske som brukes i biler og andre motorkjøretøy.

Ingen varianter er like og det er viktig å vite hvilken kjølevæske som passer ditt kjøretøy. Arom-dekor har utviklet flere typer glykol og tilbyr også ferdigblandede kjølevæsker. Denne artikkelen vil forklare deg forskjellen på de ulike kjølevæskene i vårt sortiment og hjelpe å finne den rette for deg,

Glykol i forskjellige farger og typer – propylenglykol og etylenglykol

Generelt brukes enten etylenglykol eller propylenglykol som råmateriale i kjølevæske i kombinasjon med inhibitor pakker av ulike slag for å oppnå anti-korrosjonsegenskaper. Etylenglykol er mest vanlig, men veldig giftig.

Propylenglykol har lavere toksisitet og dermed bedre helse- og miljøegenskaper. Derfor brukes propylenglykol ofte i for eksempel skogsmaskiner hvor det stilles spesielle krav til disse faktorene.

Det er ikke mulig å si noe generelt om forskjellen i glykol basert på farge (for eksempel rød eller blå). Fargen er kun et tilsetningsstoff og gir ingen garanti for funksjon eller kvalitet. Både blå og røde glykoler kan for eksempel være produkter av høy eller lav kvalitet uavhengig av farge.

Nedenfor er en forklaring på Arom-Dekor sine forskjellige kjølevæsker.


Dette produktet er basert på etylenglykol og kan med fordel brukes i kjøle- og varmesystemer i industrien. Den leveres i konsentrat eller bruksklar løsning og er blå i fargen.

Dette produktet er basert på monoetylenglykol og passer i mange biler, tunge kjøretøy og stasjonære motorer.

Dette produktet er basert på monoetylenglykol og vi tilbyr det konsentrert eller ferdigblandet. Frostvæske Blå oppfyller standarden BS6580: 2010.

Produktet er basert på monoetylenglykol og har en rød farge. Frostvæske G12++ samsvarer med kravene til MAN 324 Type SI-OAT, MB 325.5, VW / Audi / Seat / Skoda TL 774G.

Dette produktet er basert på monoetylglykol og oppfyller kravene i VW / Audi / Seat / Skoda TL 774J-standardene. Fargen på produktet er rødlilla.

Dette produktet er basert på monoetylglykol og oppfyller kravene i VW / Audi / Seat / Skoda TL 774J-standardene. Fargen på produktet er rødlilla.

Supercelsius er ufarget og påvirker ikke fargen på den originale glykolen under toppfylling. Dette er en glykol med ekstra lang levetid, formulert for å passe mange europeiske, asiatiske og amerikanske biler, lastebiler og utallige andre kjøretøy. Den er fargeløs og oppfyller blant annet spesifikasjonene for Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF.

Produktet er basert på propylenglykol. KG propylene IH oppfyller kravene i British Standard BS6580: 2010. Glykolen er grønn i fargen.

Denne glykolen er egnet for vinterkonservering for innenbords- og utenbordsmotorer (sjekk instruksjonene i bruksanvisningen). Produktet er basert på propylenglykol og har en grønn farge.

Dette produktet er spesielt egnet for aluminiumssystemer der det oppstår høye temperaturer. Den er kompatibel med alle metaller i motorens kjølesystem. Anbefalt for Renault og Dacia og deres spesifikasjon 41-01-001 / -T.

Dette er en spesiell kjølevæske som oppfyller kravene spesifisert i Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. Produktet er basert på monoetylenglykol.

Dette produktet oppfyller kravene til ledende produsenter av motorer og biler. Den er basert på monoetylenglykol.

Dette produktet passer blant annet i motorer på båter, biler og tunge kjøretøy. Den er basert på monoetylenglykol.

Produktet er basert på propylenglykol. Det anbefales for bruk i kjøle- og varmesystemer. Arom-dekor leverer den konsentrert eller ferdigblandet.

Kan ulike kjølevæsker blandes?

Nei, forskjellige typer kjølevæsker skal ikke blandes – enten de er røde, blå, grønne eller gule.

Ulike glykoler kan inneholde ulike anti-korrosjons tilsetninger som kan påvirke hverandre negativt, noe som igjen gir dårligere korrosjonsbeskyttelse og forkortet levetid på kjølevæsken.

Bland derfor ikke grønn og blå glykol, blå og rød glykol eller noen annen kombinasjon av glykol typer. Å blande forskjellige glykoler er ikke en god idé.

Imidlertid bør konsentrert glykol fortynnes med vann. Avionisert vann (eller batterivann som det også kalles) foretrekkes da kommunalt vann kan inneholde stoffer som kan skade systemet. Det er også ferdigblandet kjølevæske å kjøpe, blant annet fra Arom-dekor.

Hvilken glykol bør brukes?

Det er viktig å bruke riktig type glykol for kjøretøyet og dets system. Hvordan finner du ut hvilken glykol du skal bruke til kjøretøyet ditt? For å finne ut hvilken glykol som skal brukes, se i kjøretøyets bruksanvisning eller brukerhåndbok.

Glykolen som er oppført og kalles original glykol eller OEM (Original Equipment Manufacturer) glykol er typen som kjøretøy produsentene selv bruker på fabrikken.

Informasjonen om hvilken glykol som skal brukes finner du under ulike deler av bruksanvisningen eller instruksjonsheftet. For eksempel under overskrifter som:

  • Hvordan fylle på kjølevæske
  • Tekniske spesifikasjoner
  • Anbefalte væsker

Et eksempel på hvorfor det er viktig å bruke riktig type glykol er å velge riktig type kjølevæske med den typen anti-korrosjons additiv som best beskytter metallene i kjøretøyet ditt. Følg derfor instruksjonene i brukermanualen eller instruksjonsboken for best resultat ved valg av glykol.

Kjøp riktig glykol/kjølevæske for kjøretøyet

Arom-dekor tilbyr et stort utvalg av glykol hvor de fleste kan finne det riktige alternativet til kjøretøyet. Med mange forskjellige pakkestørrelser å velge mellom, vil det være enkelt å kjøpe den rette basert på dine behov. For å finne ut hvilken glykol som passer, se i kjøretøyets bruksanvisning eller brukermanual og sammenlign med vårt utvalg av glykol.

Arom-dekor er en ledende leverandør av kjøretøy kjemikalier til Nordic Transport. I tillegg til glykol tilbyr vi blant annet AdBlue, avfettingsmidler, vaskemidler og spylervæske. Vi håndterer hele kjeden fra produksjon til levering, noe som gjør at vi har full kontroll på kvaliteten på produktene våre. For spørsmål om Arom-Dekor sine produkter, gå til vår FAQ eller kontakt oss.


Arom-dekor Kemi reduserer CO2-utslipp tilsvarende 342 fulle flyvninger Stockholm – London tur/retur på ett år

Arom-dekor Kemi er en del av Vilokan Group, en gruppe selskaper med et hjerte innen miljøteknologi, vannrensing og resirkulering. Selskapene i konsernet samhandler med hverandre og da skapes synergier som øker utvekslingen i en sirkulær økonomi. Ved å bruke rensede og resirkulerte råvarer for å produsere nye produkter, bidrar Arom-dekor Kemi til et bedre miljø. For miljøet, for økonomien og for fremtiden.

Vilokan ADF Solution, som også er en del av Vilokan Group, tar seg av og renser MPG (Monopropylene glycol) fra avisingsvæske ved sitt anlegg like utenfor Arlanda lufthavn. Denne MPG blir gjenbrukt i Arom-dekor Kemis produksjon av nye glykolprodukter.

For å forstå omfanget og viktigheten av resirkulering, for eksempel MPG, er her et regneeksempel;
– 5000 tonn MPG produseres (renset) i 1 år ved Vilokans anlegg på Arlanda
– 5 000 tonn MPG tilsvarer 15 000 tonn redusert CO2
– en flytur Stockholm/London tur/retur tilsvarer 292 kg/CO2 per person
– et fly av helt normal størrelse som flyr denne ruten tar rundt 150 passasjerer
– 15 000 tonn/292 kg/CO2 per person vil være totalt 51 369 tur/retur per år Stockholm/London
– det betyr 342 fulle flyvninger Stockholm/London tur/retur


Arom-dekor Kemi gjenbruker vann i produksjonen i stedet for å sende det til destruksjon

Det er et  faktum at mange produksjonsbedrifter er storforbrukere av vann er ikke noe nytt og Arom-dekor Kemi AB er intet unntak. Som mange andre prøver Arom-dekor Kemi å finne måter å redusere vannforbruket og ha mest mulig gjenbruk av dette.

«Vi streber hele tiden etter å redusere vår påvirkning på miljøet, og dette prosjektet er ett av mange hvor vi gjør det vi kan.Vi produserer en rekke ulike produkter og prøver alltid å optimalisere produksjonen med god planlegging. God planlegging betyr at vi kan minimere antall justeringer og dermed antall skyllinger.

«En ny rutine vi nå har innført er at når vi er ferdige med en fylling så skyller vi systemet og fyller maskinen med vann akkurat som før. Den store forskjellen er at vi pleide å sende dette skyllevannet til destruksjon og nå gjenbruker vi dette vannet til nye produkter i stedet. Nå blir dette vannet gjenbrukt til nye produkter i stedet. Fordi skyllevannet kun inneholder vann + en liten mengde av produktet så er dette en utmerket metode å resirkulere på, uten at det går ut over kvaliteten på sluttproduktet», sier Bosse Josefsson som er miljøansvarlig i Arom-dekor Kemi AB, Sverige.

Hvis vi for eksempel renser etter å ha produsert kjølevæske, kan dette skyllevannet brukes til å lage en ferdigblandet kjølevæske av samme type. Er det Spylervæske vi har produsert, består skyllevannet av vann + spylervæske og kan da brukes til ferdigblandet spylervæske osv. Så i stedet for å sende skyllevannet til destruksjon, bruker vi det nå i produktene våre, noe som er bra for miljøet, økonomien og fremtiden.

Det er vår formann i produksjon Reba Sabir og våre dyktige produksjonsmedarbeidere som med sin kunnskap har gjort dette mulig for oss slik at vi nå praktisk talt har løst håndteringen av skyllevannet», avslutter Bosse.


Vi har endelig flyttet inn i nye lokaler!

Etter 314 dager med intensiv bygging var det forrige uke på tide å innvie vårt flotte nybygg. Vi disponerer nå et areal på litt over 10.000 m2, fordelt på produksjon, lager og kontorlokaler.

Dette ble feiret med en innvielse som bestod av pomp og prakt, foredrag, taler, god mat og mye latter. Alle ansatte i Vilokan Group var invitert. Gjestene strømmet til både fra  Strömstad, hvor Vilokan Group har hovedkontor, og fra Norge og Finland. Dette føltes ekstra spesielt etter at vi kun har benyttet teammøter de siste 2 årene på grunn av pandemien. Så denne kvelden var spesiell på mange måter.


Endelig!

Etter snart 2 år er det endelig dags for å komme ut på messer igjen.
2. september åpnet Transport Messen på Gardermoen og selvsagt er vi på plass, og med strålende sol. Vi ser fram til mange flere messer framover.


Arom-dekor Kemi sitt nybygg, en klimasmart byggeplass

Byggebransjen står for rundt 20% av den totale klimapåvirkning i Sverige. Høsten 2017 bestemte ledelsen i Wästbygg Gruppen seg for å sette et langsiktig og ambisiøst mål. Dette for å møte klimautfordringene
samtidig som de fortsatt skulle være konkurransedyktige i fremtiden. Målet var ”Fossilfri 2030”, som betyr at Wästbygg vil være fossilfri innen elektrisitet, varme, transport og avfall.

Som et ledd i dette ble verktøyet Klimasmart Byggeplass (KBA) lansert i 2019. Hensikten med verktøyet er å avklare hva som må gjøres på en byggeplass for å nå målet om å bli fossilfri. Noen krav vil medføre økte investeringer, men i mange tilfeller reduseres driftskostnaden i stedet som er viktig å hugse på.

Nå er vurderingen av vår byggeplass ferdig, og vi fikk GULL!

PDF


Bra Miljøvalg feirer 30 år!

I hele 30 år har Bra Miljøvalg – sammen med alle som har valgt miljø-
merkingen, beskyttet det biologiske mangfoldet og folkehelsen. Vi har redusert engergiforbruket samtidig som vi har satt fart i overgangen til fornybare engergikilder. Se filmen her!

Vi på Arom-dekor er glade og stolte over å være en del av dette ved å miljømerke Spylevæskene fra AdProLine®


Katalogen med vårt produktsortiment for 2021

Nå har 2021-katalogen kommet. Se, last ned og bla i den her!