Uncategorized Archives - Aromdekor

Endelig!

Etter snart 2 år er det endelig dags for å komme ut på messer igjen.
2. september åpnet Transport Messen på Gardermoen og selvsagt er vi på plass, og med strålende sol. Vi ser fram til mange flere messer framover.


Arom-dekor Kemi sitt nybygg, en klimasmart byggeplass

Byggebransjen står for rundt 20% av den totale klimapåvirkning i Sverige. Høsten 2017 bestemte ledelsen i Wästbygg Gruppen seg for å sette et langsiktig og ambisiøst mål. Dette for å møte klimautfordringene
samtidig som de fortsatt skulle være konkurransedyktige i fremtiden. Målet var ”Fossilfri 2030”, som betyr at Wästbygg vil være fossilfri innen elektrisitet, varme, transport og avfall.

Som et ledd i dette ble verktøyet Klimasmart Byggeplass (KBA) lansert i 2019. Hensikten med verktøyet er å avklare hva som må gjøres på en byggeplass for å nå målet om å bli fossilfri. Noen krav vil medføre økte investeringer, men i mange tilfeller reduseres driftskostnaden i stedet som er viktig å hugse på.

Nå er vurderingen av vår byggeplass ferdig, og vi fikk GULL!

PDF


Bra Miljøvalg feirer 30 år!

I hele 30 år har Bra Miljøvalg – sammen med alle som har valgt miljø-
merkingen, beskyttet det biologiske mangfoldet og folkehelsen. Vi har redusert engergiforbruket samtidig som vi har satt fart i overgangen til fornybare engergikilder. Se filmen her!

Vi på Arom-dekor er glade og stolte over å være en del av dette ved å miljømerke Spylevæskene fra AdProLine®


Katalogen med vårt produktsortiment for 2021

Nå har 2021-katalogen kommet. Se, last ned og bla i den her!


Arom-dekor Academy – en suksesshistorie!

Da vi startet Arom-dekor Academy høsten 2020, var det delvis en effekt av pandemien. Vi ville ikke miste kontakten med våre kunder som vi normalt besøker og holder kurs for jevnlig. Med fasit i hånden ble det fulltreff, så dette kommer vi til å fortsette med også i 2021. 

”Høsten 2020 holdt vi Arom-dekor Academy-kurs og har hatt drøyt 250 deltakere. Dette er vi svært fornøyde med og stolte av. Meningen er jo at vi vil dele kunnskapen vi sitter inne med og dette er et bevis på at mange vil vite mer, noe vi setter stor pris på”, det sier Madeleine Olsen, Market Communication Manager på Arom-dekor Kemi. 

”I år har vi utvidet et av kursene – Rengjøring av kjøretøy, enkle steg for best mulig resultat. I tillegg har vi introdusert et nytt kurs som handler om  AdBlue®. Det heter AdBlue® – alt du trenger å vite. AdBlue® er alltid et hett samtaletema i bransjen og vi vil nå ta for oss alle spørsmål og holde kurs som går enda dypere i kunnskapen om  AdBlue®. Det tredje kurset om glykol (frostvæsker) har alltid blitt satt stor pris på. Nå starter vi nye kurs. Disse heter Glykol – bra, bedre, best og vil bli de samme som vi har holdt tidligere. 

Tidspunkt for kursene i vår finner du på vår hjemmeside, vi holder kursene seks ganger i vår. En av retningslinjene våre har siden starten vært at et kurs inkludert tid avsatt til spørsmål skal vare i maksimalt en time. Slik blir det også i år. Dermed vil alle ha tid til å delta”, avslutter Madeleine med et smil. 


Fremtidens vaskemiddel for kjøretøy – Proline-serien!

Proline er en produktserie som er utviklet for å oppnå det beste resultatet uavhengig om du vasker bilen for hånd eller i en vaskeautomat. 

«På Arom-dekor Kemi jobber vi uavbrutt med produktutvikling. Det er fremfor alt to ting som står i sentrum – effektivitet og miljø. Vi har stort fokus på produktenes egenskaper og vil aldri gå på akkord med disse. Det blir ekstra utfordrende når vi samtidig skal ha miljøvennlige produkt», sier Magnus Kämpe som er ingeniør og «pappaen» til produktene våre.

«Vi ser en økt etterspørsel etter denne typen produkter ute i markedet og har derfor satset store ressurser på å utvikle disse. At de skulle være miljømerket  var en selvfølge både for oss og kundene våre». Det sier Herman Bruno, salgssjef på Arom-dekor Kemi.

Proline-serien inneholder en kaldavfetting med lite kjemikalier, Proline Degraser, to alkaliske avfettingsmidler – Proline Clean og Proline Foam, en shampoo for børstevask – Proline Brush i tillegg til et avrenningsmiddel, Proline Rinse. Alle produktene er enten Svanemerket eller med på det svenske Naturskyddföreningens liste «Kemikaliesvepet med unntatt av Proline Rinse», avslutter Herman.


Vi styrker organisasjonen med en erfaren kjemiker

Johanna Ohlsson begynner nå som kjemist hos Arom-dekor Kemi. Johanna er utdannet Molekylärbiolog, og har i mange år jobbet som kjemist på et analyse-lab. Johanna kommer til og jobbe sammen med Bo Josefsson med alle deler som går under miljö, kjemi og kvalitet. Det er et bredt område som bl.a. inkluderer miljöspörsmål, miljötillatelse/rapporter, oppskrifter, sikkerhetsdatablad og forskjellige typer produktspörsmål.

Under kvalitet finnes også ledningssystem, reklamasjoner, kvalitets-spörsmål og revisjoner som også går under deres ansvar. Johanna kommer fra Eurofins, der hun har jobbet i mange år på forskjellige lab, med både pesticid- og näringsverdianalyser av både fôr og mat. Hun var også teamleder for en gruppe på cirka 10 personer.


Arom-dekor Kemi AB kjøper ut eiendom i Sverige

Nå har vi tatt et nytt steg i ekspansjonen av  Arom-dekor Kemi AB. Vi har kjøpt ut våre tidligere leide lokaler i Europavägen 1, Sexdrega/Sverige, av Svenbo. 
7. desember starter grunnarbeidene for en utbygging på drøyt 3500 kvadratmeter. Bygget skal stå klart sommeren 2021. 

Fra venstre: Lars Rosell (adm. dir., Vilokan AB, Anders Carlsson (megler, Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB), Sven Liljegren (direktør i Svenbo), Fredrik Wahlberg (adm. dir. Svenbo) og Christian Lundell (adm. dir. Arom-dekor Kemi AB.


HVA GJØR FROSTVÆSKE FOR MOTOREN DIN?

En gang i tiden ble frostvæske bare brukt for å forhindre frysing av vann-kjølte motorer. Over tid har frostvæsker utviklet seg til å bli produkter med flere forskjellige funksjoner enn bare å forhindre frysing. I dag skal frost-væske blant annet forhindre korrosjon, frost og heve kokepunktet. Krav fra mange forskjellige motorprodusenter har ført til at en rekke forskjellige frostvæsker er utviklet. Det er viktig å vite forskjellene for å kunne velge rett frostvæske til akkurat din motor. Riktig frostvæske sørger for optimal funksjon og lang levetid for motoren.

KAVITASJON
I motorer kan et fenomen som kalles kavitasjon forekomme. Det er et fenomen som får gass til å dannes i en væske. Når gassen raskt går tilbake til væske (imploderer), kan den skade motoren. En frostvæske av høy kvalitet forhindrer at kavitasjonsskader oppstår.

KORROSJON, HVA ER DET?
Kjemisk er korrosjon en reaksjon mellom metall og oksygen og fører til oppløsning av metaller. Motorer inneholder mange forskjellige metaller som aluminium, kobber, jern, stål, messing, etc. og er dermed ekstra følsomme for korrosjon. For å oppnå tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse, bør radiatorsystemet inneholde minst 33% frostvæske. Det gir tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse samt beskyttelse mot sprekker og bakterievekst.  

VANN, BARE ORDINÆRT VANN, ELLER?
Ved fortynning av frostvæske er det viktig hvilken type vann som brukes. Det beste å bruke et såkalt avionisert vann. Det er vann med svært lavt saltinnhold. Vanlig vann fra springen har vanligvis for høyt saltinnhold. Salter med klorider og sulfater, salter som f.eks angriper metaller. Et vann med lav saltinnhold har lav ledingsevne. Arom-dekors vann (AdTechLine® Batterivann) har en ledningsevne på maks. 5 mS/m. Kommunalt tappevann har ofte en ledeevne på > 20mS/m. Alt vann fra Arom-dekor er blandet med avionisert vann (maks. 5 mS/m).

TRE FORSKJELLIGE VARIANTER
Går vi tilbake til 2008 hadde Arom-dekor Kemi bare den vanlige blå frostvæsken, da som nå oppfyller den BS6580: 2010 (BS= British Standard). Senere er sortimentet utvidet med såkalt longlife og OEM- (Original Equipment Manufacturer) glykoler. Longlife frostvæske har – akkurat slik navnet antyder – lang levetid og oppfyller kravene til de originale glykolene. Bilprodusenter bruker OEM frostvæsker på fabrikken når bilen produseres. Arom-dekor-utvalget av OEM-godkjent longlife frostvæsker dekker i prinsippet alle produsenters standarder og anbefalinger. Med den raske teknologiske utviklingen og bruk av forskjellige materialer i motorer, er rådene alltid å følge produsentens anbefalinger. Disse finner man i bilens instruksjonsbok.  

TO RÅMATERIALER BRUKT I PRODUKSJONEN AV GLYKOL, PROPYLEN OG ETYLEN
Propylenbaserte glykoler er mye mindre giftig enn etylenbasert. Et eksempel på propylenglykol i Arom-dekors utvalg er ”KG Propylene IH”. Det anbefales for forbrenningsmotorer. Etylenglykoler er ellers mest vanlige på markedet og samles vanligvis under betegnelsen ”vanlig frostvæske”. Etylenglykolene har bedre varmespredningskapasitet enn propylen-glykoler, men er giftige for dyr og mennesker.

HVORFOR ALLE DISSE FARGENE?
Arom-dekors utvalg inkluderer frostvæsker i forskjellige farger. Ulike fargestoffer er utviklet for å unngå forvirring. Men Arom-dekor produserer frostvæsker til forskjellige motorprodusenter som ønsker å profilere ”sine” egne frostvæsker.

IKKE BLAND
Hovedrådet er å ikke blande de forskjellige frostvæskene. Dersom du er usikker på hvilken frostvæske som er i motoren fra før, er det best å tømme systemet. Skyll og fyll på med frostvæsken som er anbefalt fra produsenten. Blandes forskjellige frostvæsker kan man i verste fall få en reaksjon mellom de forskjellige tilsetningsstoffene. Dette kan svekke korrosjonsbeskyttelsen, eller de ulike tilsetningsstoffene kan klumpe seg sammen. Flere av Arom-dekors frostvæsker er blandbare med andre frostvæsker på markedet. Dette gjelder de som har sammenlignbar kvalitet og inneholder de samme råvarene.

NÅR BØR FROSTVÆSKEN SKIFTES?
Hvor ofte du bør bytte frostvæske, varierer fra to til fem år avhengig av type frostvæske og motor. Å skifte regelmessig er viktig for å opprettholde en god rustbeskyttelse. Er du usikker på når du bør skifte på akkurat din bil, kan du kontakte ditt bilverksted.
PDF


Arom-dekor Kemi OY vokser og utvider avdelingen i Finland med tre nye medarbeidere

”Etter knapt to år på det finske markedet, styrker vi  Arom-dekor Kemi OYs organisasjon med to sterke medspillere på salgsavdelingen og en erfaren produksjonssjef. Med tanke på de rådende omstendighetene i verden, er vi veldig glade, stolte og ydmyke over at vi kan utvide selskapet i disse dager.” Det sier Danius Pupinis, som er daglig leder hos Arom-dekor Kemi OY.

”Siden oppstarten i Finland har vi satset mye på å bygge opp lageret vårt i Kouvola og få i gang produksjonen av AdBlue. Nå er vi varme i trøya og har et sterkt team på plass. Det er tydelig at det er plass til oss på det finske markedet og målet er å vokse videre og ta stadig større markedsandeler der. Det gjelder både for AdBlue og vårt øvrige utvalg av kjemikalier til kjøretøy som vi markedsfører under vårt varemerke AdProLine®. Under paraplyen AdProLine har vi alt fra frostvæske avfettingsmidler og spylervæske til ulike vaskeprodukter.  Arom-dekor Kemi har nylig utviklet en hel serie med produkt som er rettet spesielt mot automatiske bilvaskeanlegg, noe markedet har etterspurt lenge”, sier Dainius.

”Fra midten av november har vi gleden av å ønske Jari Makkonen, Mikko Laine og Sami Tettonen velkommen til vår finske avdeling. Jari, Mikko og Sami skal, sammen med resten av det finske teamet, ta seg av både nye og gamle kunder i Finland”, avslutter Dainius.

PDF