FillCan en unik dunk med hellepip for enkel och praktisk fylling av bl a AdBlue®! - Aromdekor

3 september, 2015

FillCan en unik dunk med hellepip for enkel och praktisk fylling av bl a AdBlue®!


Spripac AB og Emballator Mellerud Plast AB har sammen utviklet en unik dunk med en praktisk hellepip som alltid følger med dunken med «smart montage». FillCan finnes i størrelsene 5 l og 3 l. Hellepipen som lett monteres under dunkens håndtak, gjør at den alltid finnes tilgjengelig når du trenger den. Hellepipen er praktisk og fleksibel og underletter fyllingen.

Arom-dekor Kemi AB er en av kundene på FillCan og fyller dunkene med AdBlue, et tilsettningsstoff for å minske utslippet av NOx fra dieselkjøretøy med SCR-teknikk. SCR-teknikken har fram til nå først og fremst blitt brukt på tunge kjøretøy, men kommer mer og mer på personbiler. Derfor finnes det et voksende behov av praktisk AdBlue-håndtering for privatpersoner og verksteder som jobber med personbiler.

– Det jeg vil understreke som den største fordelen med FillCan er at hellepipen er fastmontert på dunken og alltid finnes tilgjengelig for brukeren, sier Christian Lundell, adm.dir. på Arom-dekor Kemi.