Fokus på miljøet - Aromdekor

Svanen

Svanen har eksistert siden 1989, og er Nordens offisielle miljømerking. I Sverige er det Miljømerking Sverige AB som følger opp dette arbeidet på vegner av myndighetene. Meningen med miljømerkingen er å hjelpe forbrukerne med å gjøre det rette valget for miljøet.

Slik blir kravene til?

Nordisk Miljømerking (NM) stiller krav innen et område, det kan være produksjon av en vare eller krav til at en tjeneste skal følge visse kriterier. Disse kravene stilles til produktet eller tjenesten i et livssyklus-perspektiv. Det betyr at man ser på miljøpåvirkningen fra en vare blir produsert til den ender opp som avfall. Ofte handler det om å stille krav til produkter som blir brukt av mange mennesker.

Inte alle produkter kan svanemerkes. Før NM avgjør om det skal stilles krav om svanemerking innen et spesielt område, gjør de grundig forarbeid. Her finner man ut om produktet utgjør et miljøproblem og om det er rom for forbedringer. NM vurderer også om svanemerking kan bidra til en produktutvikling som kan være med på å minke belastningen på miljøet.

De nordiske landene utvikler disse kravene sammen. I Sverige er det den Svenska Miljömärknings-nämnden som avgjør hvilke krav som skal ligge til grunn, deretter avgjør den Nordiske Miljømerkings-nemnden hvilke produktgrupper og krav som skal gjelde i hele Norden.

Arom-dekors produkt som er på denne listen er;

– AdProLine® Proline Clean
– AdProLine® Proline Foam
– AdProLine® Proline Brush
– AdProLine® Proline Rinse

*Informasjon om svanen er hentet fra www.svanen.se

Bra Miljöval

Bra Miljöval  Dette er svensk Naturvernforenings miljømerking som samler de produktene og tjenestene som er minst skadelige for miljøet. Produktene og tjenestene må utvikles hele tiden for å være mest mulig skånsomme miljømessig.

Denne miljømerkingen bygger på to grunnideer: Den første er å bruke minst mulig naturressurser og å verne om folkehelsen og det biologiske mangfoldet. Det innebærer blant annet at alle giftige og vanskelig nedbrytbare kjemikalier må bort. To andre mål er å minke energiforbruket og gå fra fossil kraft til fornybare energikilder.

Mye fremgang takket være Bra Miljöval

Produkter og tjenester som er merket med Bra Miljøvalg redder naturen. Noe av fremgangen med merkingen er at den er med på å verne elvene og at de eksisterende vannkraftverkene har blitt mer miljøvennlige. Et annet godt resultat er at det miljøfarlige og overflateaktive stoffet LAS i prinsippet ikke lenger brukes i svenske vaskemidler, noe som gjør dem unike i verden.

Kravene har blitt gradvis tøffere

Kravene til de som er med i ordningen har blitt tøffere er under stadig utvikling. Produktene og tjenestene som har merket må derfor bli bedre for å holde følge med disse kravene for å bli mer miljøvennlige.

Arom-dekors produkt som er på denne listen er;

– AdProLine®Spylevæske Ferdigblandet, -18°C
– AdProLine®Spylevæske Ferdigblandet, -30°C
– AdProLine®Spylevæske Konsentrert

*Info om Bra Miljömärkning är hämtad från www.naturskyddsforeningen.se

Kemikaliesvepet

På starten av 1990-tallet tok Gøteborgs miljøforvaltning grep og innførte miljøkrav for bilpleieprodukter. Dette prosjektet ble kalt «Kemikaliesvepet«. Naturvernforeningen har nå overtatt ansvaret for å listeføre de beste, og prosjektnavnet har blir videreført. Ambisjonen nå, som tidligere, er å gjøre det enkelt for offentlige innkjøpere og miljøansvarlige i private bedrifter å kjøpe inn bilpleieprodukter der innholdet oppfyller strenge krav med hensyn til miljø og trygghet for folkehelsen.

Arom-dekors produkt som er på denne listen er;

– AdProLine® Proline Degreaser
– AdProLine®Kaldavfetting Ekstra
– AdProLine®Krafttvask
– AdProLine®Krafttvask med voks
– AdProLine®Mikroavfetting

 

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften (Arom-dekor kemi AS) ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Grøn Punkts hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Hold deg informert, abonnér på vårt nyhetsbrev