”Grand slam” i Eksjö…. - Aromdekor

20 mai, 2019

”Grand slam” i Eksjö….


Man kan trygt si at Stures Åkeri vant alt med «våre» AdBlue-tankbiler i Eksjö, da 3 av tankbilene var utstilt, og kom på første, andre og tredje plass! «Gratulerer», sier vi!