HVA GJØR FROSTVÆSKE FOR MOTOREN DIN? - Aromdekor

30 november, 2020

HVA GJØR FROSTVÆSKE FOR MOTOREN DIN?


En gang i tiden ble frostvæske bare brukt for å forhindre frysing av vann-kjølte motorer. Over tid har frostvæsker utviklet seg til å bli produkter med flere forskjellige funksjoner enn bare å forhindre frysing. I dag skal frost-væske blant annet forhindre korrosjon, frost og heve kokepunktet. Krav fra mange forskjellige motorprodusenter har ført til at en rekke forskjellige frostvæsker er utviklet. Det er viktig å vite forskjellene for å kunne velge rett frostvæske til akkurat din motor. Riktig frostvæske sørger for optimal funksjon og lang levetid for motoren.

KAVITASJON
I motorer kan et fenomen som kalles kavitasjon forekomme. Det er et fenomen som får gass til å dannes i en væske. Når gassen raskt går tilbake til væske (imploderer), kan den skade motoren. En frostvæske av høy kvalitet forhindrer at kavitasjonsskader oppstår.

KORROSJON, HVA ER DET?
Kjemisk er korrosjon en reaksjon mellom metall og oksygen og fører til oppløsning av metaller. Motorer inneholder mange forskjellige metaller som aluminium, kobber, jern, stål, messing, etc. og er dermed ekstra følsomme for korrosjon. For å oppnå tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse, bør radiatorsystemet inneholde minst 33% frostvæske. Det gir tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse samt beskyttelse mot sprekker og bakterievekst.  

VANN, BARE ORDINÆRT VANN, ELLER?
Ved fortynning av frostvæske er det viktig hvilken type vann som brukes. Det beste å bruke et såkalt avionisert vann. Det er vann med svært lavt saltinnhold. Vanlig vann fra springen har vanligvis for høyt saltinnhold. Salter med klorider og sulfater, salter som f.eks angriper metaller. Et vann med lav saltinnhold har lav ledingsevne. Arom-dekors vann (AdTechLine® Batterivann) har en ledningsevne på maks. 5 mS/m. Kommunalt tappevann har ofte en ledeevne på > 20mS/m. Alt vann fra Arom-dekor er blandet med avionisert vann (maks. 5 mS/m).

TRE FORSKJELLIGE VARIANTER
Går vi tilbake til 2008 hadde Arom-dekor Kemi bare den vanlige blå frostvæsken, da som nå oppfyller den BS6580: 2010 (BS= British Standard). Senere er sortimentet utvidet med såkalt longlife og OEM- (Original Equipment Manufacturer) glykoler. Longlife frostvæske har – akkurat slik navnet antyder – lang levetid og oppfyller kravene til de originale glykolene. Bilprodusenter bruker OEM frostvæsker på fabrikken når bilen produseres. Arom-dekor-utvalget av OEM-godkjent longlife frostvæsker dekker i prinsippet alle produsenters standarder og anbefalinger. Med den raske teknologiske utviklingen og bruk av forskjellige materialer i motorer, er rådene alltid å følge produsentens anbefalinger. Disse finner man i bilens instruksjonsbok.  

TO RÅMATERIALER BRUKT I PRODUKSJONEN AV GLYKOL, PROPYLEN OG ETYLEN
Propylenbaserte glykoler er mye mindre giftig enn etylenbasert. Et eksempel på propylenglykol i Arom-dekors utvalg er ”KG Propylene IH”. Det anbefales for forbrenningsmotorer. Etylenglykoler er ellers mest vanlige på markedet og samles vanligvis under betegnelsen ”vanlig frostvæske”. Etylenglykolene har bedre varmespredningskapasitet enn propylen-glykoler, men er giftige for dyr og mennesker.

HVORFOR ALLE DISSE FARGENE?
Arom-dekors utvalg inkluderer frostvæsker i forskjellige farger. Ulike fargestoffer er utviklet for å unngå forvirring. Men Arom-dekor produserer frostvæsker til forskjellige motorprodusenter som ønsker å profilere ”sine” egne frostvæsker.

IKKE BLAND
Hovedrådet er å ikke blande de forskjellige frostvæskene. Dersom du er usikker på hvilken frostvæske som er i motoren fra før, er det best å tømme systemet. Skyll og fyll på med frostvæsken som er anbefalt fra produsenten. Blandes forskjellige frostvæsker kan man i verste fall få en reaksjon mellom de forskjellige tilsetningsstoffene. Dette kan svekke korrosjonsbeskyttelsen, eller de ulike tilsetningsstoffene kan klumpe seg sammen. Flere av Arom-dekors frostvæsker er blandbare med andre frostvæsker på markedet. Dette gjelder de som har sammenlignbar kvalitet og inneholder de samme råvarene.

NÅR BØR FROSTVÆSKEN SKIFTES?
Hvor ofte du bør bytte frostvæske, varierer fra to til fem år avhengig av type frostvæske og motor. Å skifte regelmessig er viktig for å opprettholde en god rustbeskyttelse. Er du usikker på når du bør skifte på akkurat din bil, kan du kontakte ditt bilverksted.
PDF