Hvorfor er det så dyrt med AdBlue akkurat nå? - Aromdekor

10 desember, 2021

Hvorfor er det så dyrt med AdBlue akkurat nå?


De ekstreme prisene på gass og energi fortsetter å drive urea prisene oppover, de fleste store urea produsenter har store utfordringer der flere stenger ned hele eller deler av produksjonen. Samtidig er etterspørselen rundt om i verden større enn tilbudet og dette skaper turbulens i markedet med ekstreme priser som resultat.

AdBlue er et produkt som brukes i kjøretøy som har avgassrensesystemer med SCR-teknologi. I dag er teknologien i prinsippet i alle privatbiler og tunge kjøretøy med dieselmotorer. AdBlue er til tross for navnet, en fargeløs væske som består av en blanding av avionisert vann og 32,5 % urea. SCR betyr ”selektiv katalytisk rensing” og er en teknologi som renser eksosgassene fra dieselmotorer. For at teknologien skal fungere, må AdBlue-væske sprøytes inn i eksossystemet.

Den siste tiden har prisen på urea (råstoff i Adblue) økt kraftig og det siste året har prisen steget enormt og dette har gjort at Arom-dekor Kemi akkurat som mange andre AdBlue-produsenter har måttet heve prisen.

Det er flere årsaker til den kraftige prisveksten
Den ene er at den globale etterspørselen er betydelig høyere enn normalt for denne perioden av året. EU importerer urea fra Asia der det er en betydelig økning i eksport til blant annet India som igjen bidrar til større etterspørsel enn tilbud, noe som også driver opp prisene. På det internasjonale markedet stiger urea prisen og denne utviklingen ser ut til å fortsette fremover og gir grunnlag for ytterligere prisøkninger, spesielt på nitrogengjødsel.

I Arom-dekor følger vi nøye utviklingen på råvareprisene og håper markedet vil stabilisere seg i nær fremtid. Så snart prisene på Urea går ned, vil vi også justere ned prisen på vår AdBlue”, sier Herman Bruno, salgssjef i Arom-dekor Kemi AB.