Kriget i Ukraina... - Aromdekor

3 mars, 2022

Kriget i Ukraina…


Vi ser nå en forferdelig krig som ikke mange kunne tro ville være mulig i moderne tid. Mine kolleger og jeg lider med menneskene på bakken i og rundt Ukraina.

Hva betyr dette for tilgjengeligheten til våre produkt?
Russland er en av verdens største eksportører av råvarer og energi, faktisk den største eksportøren i verden av urea, hele 13% av verdens behov ble eksportert i 2020 fra Russland. Mengden urea som eksporteres fra Russland er dermed betydelig for hele verden.

Vi ser nå en stor risiko for at tilgangen på Urea kan være svært begrenset, faktisk så begrenset at det ikke vil være de volumene som kreves i verden for å produsere den mengden AdBlue som trengs for å holde verdens kjøretøy i gang. Ferticon skrev fredag (20220225) at det estimerte årlige eksportvolumet av urea fra Russland i 2020 var 7,1 millioner tonn, så nå må kjøperne finne andre kilder for leveranser. Da bør man også huske på at ureaprodusenter utenfor Russland i mange tilfeller fortsatt er avhengige av russisk naturgass.

Også andre råvarer vil bli berørt
Etanol har allerede blitt presset på grunn av større etterspørsel enn tilbud. Etanol er en av råvarene som vil bli sterkt påvirket av denne situasjonen. De siste årene har Ukraina blitt en svært viktig leverandør av råvarer som brukes til produksjon av etanol og også matvarer som hvete, hvor de står for 10% av verdens behov, bygg 15%, mais 15% og solsikkeolje 45%. Vi jobber nå intenst med å sikre råvarer til produksjonen vår, vi skal øke lagrene våre og gjøre alt vi kan for å minimere påvirkningen for våre kunder.

Ha det fint!
Jim Lingman, daglig leder, Arom-dekor Kemi AS