Merco AS endrer navn til Arom-dekor Kemi AS og blir 100% svensk. - Aromdekor

1 mars, 2018

Merco AS endrer navn til Arom-dekor Kemi AS og blir 100% svensk.


1 februar 2017 kjøpte Arom-dekor Kemi AB 80% av aksjene i Merco AS. Litt over et år senere skjer det to for-
andringer, Arom-dekor Kemi AB kjøper de resterende 20% av aksjene og bytter navn på Merco AS til Arom-dekor Kemi AS. Beslutningen innebærer også en sentralisering og nedleggelse av lageret i Fetsund under våren 2018,  nåværende salgskontor og personal i Førde blir uforandret.

Arom-dekor Kemi AB er et av Skandinavias ledende leverantører av NOx-middelet AdBlue, men også for øvrige kjøretøykjemikalier som spylervæske, glykol og rengjøringsprodukter. Med Skandinavias mest moderne produksjonsanlegg i Lockryd, straks sør for Borås i Sverige, og med et veldig bra oppbygd logistikknett med egne tankbiler, kommer vi å tilby samme produkter og tjenester til våre norske kunder, som til de svenske kundene.

”Navneendringen er også en del av vårt mål for og føre sammen alle ansatte, uansett om man jobber i Sverige eller Norge, så jobber man på Arom-dekor, vi er et lag som jobber sammen og for våre kunder,” sier Christian Lundell/adm.dir og deleier på Arom-dekor Kemi AB.

Navneendringen trer i kraft 1 mars 2018 og nåværende deleier og adm.dir forlate Merco AS for nye utfordringer.