96 90 13 10             post@aromdekor.no

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

Gjenvinning av glykol gir redusert CO2-avtrykk

Vilokan Group, der Arom-dekor Kemi inngår i forretningsområdet Fluids, har innovativ og grundig utprøvd miljøteknologi som muliggjør rensing og gjenvinning av *avisingsvæske blant andre avfallsstrømmer. I dette tilfellet blir avisingsvæsken samlet opp fra Swedavias ti flyplasser i Sverige og to flyplasser i Norge. Væsken ledes og/eller transporteres til anlegget ved Arlanda, der den endelige renseprosessen skjer. Metoden skaper et kretsløp av en ellers endelig ressurs og gjør alle til vinnere. Anlegget på Arlanda utvinner 5000 tonn MPG/år, tilsvarende 28 400 000 kg redusert Co2.

Gjenvunnet MPG kan brukes som råvare i sin endelige form eller til å produsere nye produkter som for eksempel AdProLine® Marineglykol, AdProLine® Propylen IH VVS og AdProLine® KG Propylen IH.


Derfor blir MPG gjenvunnet

MILJØPÅVIRKNINGEN FRA AVISINGSPRODUKTER ER STOR

  • Glykol produseres av naturgass, som er en fossil og endelig råvare
  • Glykol forbruker store mengder oksygen ved biologisk nedbryting
  • Nedbryting av glykol i naturen kan føre til mangel på oksygen (anaerob tilstand) i jorden
  • Kontaminering av vassdrag

UTSLIPP FRA 199 298 PERSONBILER/ÅR

Vilokans anlegg ved Arlanda reduserer CO2-avtrykket/år tilsvarende det 199 298 miljøbiler slipper ut på et år..

I vår beregning har vi tatt hensyn til både nedbryting av brukt glykol og hvilket CO2-avtrykk nyprodusert glykol har.

  • Biologisk nedbryting (enten der er i jorden eller på renseanlegg) = 1,68 kg CO2/kg glykol.
  • Nyproduksjon av glykol fra den fossile råvaren naturgass = 4 kg CO2/kg glykol.
  • Totalt: 5,68 kg CO2/kg.
  • En miljøbil med en bruksvekt på 1372 kg kan slippe ut maks. 95 gram karbondioksid (CO2), noe som tilsvarer 0,095 kg CO2/kilometer. En normal kjørelengde er ca. 15 000 km/år.

 

Slik har vi regnet
5 000 tonn = 5 000 000 kg
5 000 000 kg x 5,68 kg CO2 = 28 400 000 kg CO2
28 400 000/0,095 kg/km = 298 947 368 km
298 947 368 km/15 000 km = 199 298 biler


DU KAN STOLE PÅ OSS

Du kan trygt kjøpe MPG fra oss på Arom-dekor Kemi. All MPG gjennomgår grundige og kontinuerlige tester for alltid å garantere høyeste kvalitet.

Kontakt oss, så forteller vi mer!

BROSCHYR PÅ SVENSKA

I vår broschyr hittar du informationen samlad i ett dokument

LADDA NER

BROSCHYR PÅ ENGELSKA

I vår broschyr hittar du informationen samlad i ett dokument

Ladda ner