Tilbehør

Avfettingssprøyte Clean-Matic 1,25 l, (alkalisk middel)

Høyresistent polyetylen beholder med kapasitet på 1,25 l. Transparent beholder. Spesielt resistente pakninger mot alkaliske produkter. Sikkerhetsventil og låsbart avtrykkerhåndtak. Ergonomisk og effektiv håndpumpe. Stort påfyllingshull. Flatstrålemunnstykke i plast med rustfri løs del.