Tilbehør

Elafix 40 magnetadapter

Magnetadapter som enkelt tres på pistolhåndtaket med magnetlås, for å kunne fylle andre beholdere enn lastebilen. Fjern magnetadapteret for å aktivere magnetlåsen igjen.