Tilbehør

MC Box

Systemet samler inn informasjon om dato, klokkeslett og mengden med fyllt væske. Muligheter til og administrere opp til 120 brukere.

Kontakt oss på tlf. 96 90 13 10 for mer informasjon.