Tilbehør

Pip til pistolhåndtak med magnet

Magnet adapter som lett monteres på pistolhåndtaket med magnetlås, for å kunne fylle på andre beholdere i tillegg til lastebilen. Magnetadapteret tas bort etterpå, for å aktivere magnetlåsen igjen.