Vi investerer for et bedre arbeidsmiljø! - Aromdekor

21 april, 2017

Vi investerer for et bedre arbeidsmiljø!


Arom-dekor Kemi AB som er en av de ledende leverandørene i Norden av AdBlue, spylevæske, frostvæske og kjemikalier til vedlikehold av kjøretøy og generell rengjøring, investerer nå for et ennå bedre arbeidsmiljø.

 «Vår seneste investering er en robot som plukker, som skal minske de tunge løftene for de ansatte i produksjonen, og gi oss muligheten til og øke produktiviteten i vårt anlegg. Bestillingene øker konstant og vi produserer for høytrykk, også nå når vi normalt har en roligere periode». Sier Christian Lundell, adm.dir. på Arom-dekor Kemi AB.