Vi styrker organisasjonen med en erfaren kjemiker - Aromdekor

29 januar, 2021

Vi styrker organisasjonen med en erfaren kjemiker


Johanna Ohlsson begynner nå som kjemist hos Arom-dekor Kemi. Johanna er utdannet Molekylärbiolog, og har i mange år jobbet som kjemist på et analyse-lab. Johanna kommer til og jobbe sammen med Bo Josefsson med alle deler som går under miljö, kjemi og kvalitet. Det er et bredt område som bl.a. inkluderer miljöspörsmål, miljötillatelse/rapporter, oppskrifter, sikkerhetsdatablad og forskjellige typer produktspörsmål.

Under kvalitet finnes også ledningssystem, reklamasjoner, kvalitets-spörsmål og revisjoner som også går under deres ansvar. Johanna kommer fra Eurofins, der hun har jobbet i mange år på forskjellige lab, med både pesticid- og näringsverdianalyser av både fôr og mat. Hun var også teamleder for en gruppe på cirka 10 personer.