AdBlue, hve er det, og hvorfor må man ha det? - Aromdekor

12 mai, 2020

AdBlue, hve er det, og hvorfor må man ha det?


AdBlue er et produkt som brukes i kjøretøy som har avgassrenseanlegg med SCR-teknologi. I dag er teknologien i prinsippet i alle personbiler og tunge kjøretøy med dieselmotorer. AdBlue er, til tross for navnet, en fargeløs væske som består av en blanding av avionisert vann og 32,5% urea. Væsken er giftfri og ufarlig å håndtere.

SCR
SCR betyr ”selektiv katalytisk rensing” og er en teknologi som renser avgassene fra dieselmotorer. For at teknologien skal fungere, må AdBlue-væsken injiseres i avgass-systemet.

REDUSERER UTSLIPP
Bruk av SCR reduserer utslippene av skadelige nitrogenoksider med opptil 90%.

HVOR LANGT KOMMER MAN MED ADBLUE?

Forbruk av Adblue varierer avhengig av type kjøretøy (tung trafikk eller personbil) og hvordan den brukes. En tommelfingerregel er at gjennom-snittlig forbruk av AdBlue er 1,5 l / 1000 km. For motorkjøretøyer som oppfyller Euro-4 og Euro-5, er standardforbruket til AdBlue 4-6% av drivstofforbruket. AdBlue fylles alltid i en egen tank i kjøretøyet og må aldri blandes med diesel.

AdBlue er grisepiss, – nei, det er det ikke, dette er en myte som bygger på att urealøsning har en svak duft av urin.

UTVIKLINGEN GÅR FREMOVER
For å få perspektiv kan man si at en bil fra midten av 70-talet slipper ut like mye nitrogenoksider (NOx) og partikler som hundre nye biler gjør i dag. Sammenlignet med en Euro 1-klasse dieselbil (1992) slipper en Euro 6-klasse dieselbil ut 95% mindre nitrogenoksider og 97% færre partikler.

HVA ER ADBLUE EGENTLIG?
Urea CO(NH2)2 produseres i en reaksjon mellom ammoniakk og karbon-dioksid. Den smeltemassen som dannes, blandes med vann og utgjør deretter råstoff i produksjonen av ureagranulat. Ureagranulat som senere brukes til fremstilling av AdBlue. 

HVEM FÅR FREMSTILLE ADBLUE
For å kunne kalle et produkt AdBlue, må det produseres i henhold til den europeiske standarden ISO / PAS 22241-1. Først da kan produktet merkes med AdBlue®-merket. Som produsent av AdBlue® er det viktig å ha en effektiv og kvalitetssikret produksjon. Arom-dekor Kemi oppfyller alle disse kravene.

TESTER MED SPORBARHET
Vi gjør alltid tester for å sikre at AdBlue er av riktig kvalitet. Vi tester alle batcher som er produsert og har full sporbarhet på all AdBlue vi produserer. Du kan derfor trygt velge AdBlue fra Arom-dekor Kemi. 

HOLDBARHET
AdBlue må ikke blandes med andre væsker. Produktets holdbarhet er 1 år etter produksjonsdato, forutsatt at den lagres som anbefalt.

TRANSPORT OG LAGRING
AdBlue er relativt harmløst for dyr og mennesker. Væsken er ikke giftig og kan ikke eksplodere eller antennes. AdBlue kan transporteres og lagres med minimal risiko. AdBlue krystalliseres ved temperaturer under -11°C. Om væsken fryser kan den tines og brukes igjen. Lagring ved høye temperaturer eller i direkte sollys bør imidlertid unngås, da dette kan føre til at produktet skilles ut. Hvis væsken har skilt seg, er den ubrukelig. Rester av AdBlue, i form av hvite flekker, tørkes lett bort med hjelp av varmt vann.

HVOR OG HVORDAN KJØPER MAN ADBLUE?
AdBlue er tilgjengelig for kjøp mange steder, for eksempel bilverksteder, bensinstasjoner osv. AdBlue finnes i alt fra mindre emballasjer som 4 L poser til kanner og dunker, 200 L fat og 1000 L (IBC). Vi på Arom-dekor produserer, pakker og selger vår AdBlue i alle størrelser fra 4 l opp til tankbilsleveranser.

EGEN TANKSTASJON MED ADBLUE
Vi selger og leier ut tankanlegg for AdBlue til de som har større forbruk av AdBlue, som til for eksempel transportfirma. Disse tankene overvåkes elektronisk og fylles av av våre tankbiler ved behov. PDF.