96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

FOKUS PÅ MILJØET

Vi jobber kontinuerlig med fokus på miljøet, både med tanke på arbeidsmiljø og miljøpåvirkning. Som kunde av oss kan du alltid være trygg i vissheten om at du handler med en leverandør som bryr seg om miljøet. Et godt arbeidsmiljø og miljøpåvirkning står i fokus i all håndtering og produksjon.


MILJØMERKEDE PRODUKTER

Vi jobber for å miljømerke flest mulig av produktene våre og driver derfor et kontinuerlig utviklingsarbeid med produktene våre og innholdet i dem. Vi er stolte over at vi i dag har flere produkter som er miljømerket, både gjennom Bra Miljöval, Svanemerket og Kemikaliesvepet. Les mer om respektive miljømerking nedenfor.

Bra miljöval

Bra Miljöval er den svenske Naturskyddsföreningens miljømerking, med en liste over produktene og tjenestene som er minst skadelige for miljøet. Produktene/tjenestene som er merket med Bra Miljöval, må derfor utvikles kontinuerlig for å bli mer skånsomme for miljøet.

Bra Miljövals miljømerking bygger på to grunntanker: Den første er at naturressurser må spares, og den andre er at det biologiske mangfoldet og menneskets helse ikke må trues. Det innebærer blant annet at alle giftige og vanskelig nedbrytbare kjemikalier må fjernes. To andre mål er å redusere det totale energiforbruket og å gå over fra fossilt drivstoff til fornybare energikilder.

STOR FREMGANG TAKKET VÆRE BRA MILJÖVAL

Produkter og tjenester som er merket med Bra Miljöval, redder naturen. Merkingen har blant annet bidratt til at naturlige vannveier er vernet, og at vannkraftverk er miljøtilpasset. Et annet godt resultat er at den miljøfarlige tensiden LAS er så å si fjernet fra svenske vaskemidler, noe som gjør dem unike i verden.

KRAVENE ER STRENGE OG BLIR GRADVIS TØFFERE

Kriteriene for dem som er med i ordningen, er strenge og under stadig utvikling. Produktene/tjenestene som har fått merkingen, må derfor utvikles kontinuerlig for å bli mer skånsomme for miljøet. For ulike virksomhetsområder gjelder ulike kriterier.

Svanen

Svanen har eksistert siden 1989 og er Nordens offisielle miljømerking, som i Sverige håndteres av Miljömärkning Sverige AB på vegne av myndighetene. Formålet med miljømerking er å hjelpe forbrukere med å ta gode valg for miljøet.

HVORDAN UTARBEIDES KRAVENE?

Nordisk Miljømerking (NM) utvikler kriterier, det vil si en samling krav for et visst produkt- eller tjenesteområde. De utarbeides ut fra et livssyklusperspektiv – fra råvare til avfall. Ofte handler det om å utvikle kriterier for produkter som brukes i store mengder og av mange mennesker.

Alle produkter som finnes, kan ikke svanemerkes. Før NM beslutter om det skal utarbeides kriterier for et område, gjennomføres det en forstudie. Da undersøker man om det er store miljøproblemer knyttet til produktet, og om det er rom for forbedringer. NM vurderer også om svanemerking kan bidra til en produktutvikling som er mindre miljøbelastende.

De nordiske landende utvikler kriterier sammen. I Sverige er det den svenske Miljömärkningsnämnden som tar beslutninger i kriteriespørsmål. Deretter tar den nordiske miljømerkingsnemnden beslutning om hvilke produktgrupper og kriterier som skal gjelde i hele Norden.

Kemikaliesvepet

Med utgangspunkt i prosjektet ”Kemikaliesvepet” på begynnelsen av 1990-tallet utarbeidet Göteborgs miljøforvaltning kriterier for miljøtilpassede bilpleieprodukter og laget en liste over dem. Naturskyddsföreningen har nå ansvaret for listene, og navnet er opprettholdt. Ambisjonen er nå, som da, å gjøre det enkelt for offentlige innkjøpere og miljøansvarlige i bedrifter å kjøpe inn bilpleieprodukter der kjemikalieinnholdet oppfyller strenge krav knyttet til miljø og helse.


VI REDUSERER CO2-UTSLIPP TILSVARENDE 342 FULLSATTE FLYTURER STOCKHOLM–LONDON TUR-RETUR PÅ ETT ÅR

Vi er en del av Vilokan Group, en gruppe av selskaper med hjerte for miljøteknologi, vannrensing og gjenvinning. Selskapene i gruppen samhandler med hverandre, og da skapes det synergier som øker utvekslingen i en sirkulær økonomi. Vi bidrar til et bedre miljø ved å bruke rensede og gjenvunne råvarer til å produsere nye produkter. For miljøet, for økonomien, for fremtiden.

Vilokan ADF Solution, som også inngår i Vilokan Group, ivaretar og renser MPG (monopropylenglykol) fra avisingsvæske på anlegget sitt like utenfor Arlanda flyplass. Denne MPG-en brukes på nytt i produksjonen vår av nye glykolbaserte produkter.

Her kommer et regneeksempel som gjør det enklere å forstå omfanget og betydningen av å gjenvinne f.eks. MPG:
– 5 000 tonn MPG produseres (renses) i løpet av 1 år på Vilokans anlegg på Arlanda
– 5 000 tonn MPG tilsvarer 15 000 tonn redusert CO2
– en flyreise Stockholm/London tur-retur tilsvarer 292 kg/CO2 per person
– et fullsatt, normalt stort fly som flyr denne ruten, tar ca. 150 passasjerer
– 15 000 tonn/292 kg/CO2 per person blir totalt 51 369 reiser tur-retur per år Stockholm/London
– det innebærer 342 fullsatte flyturer tur-retur Stockholm/London

 

Handle MPG