96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent standard som danner grunnlaget for å utarbeide et vellykket miljøstyringssystem, basert på 55 krav. ISO 14001 er et middel for å ha fokus på stadig forbedring av selskapet vårt og selskapets styringssystem.


ISO 9001

ISO 9001 er en standard for kvalitetsstyring av virksomhetsprosesser i et selskap eller en organisasjon. Et kvalitetsstyringssystem beskriver hvordan virksomheten stadig kan forbedres og justeres, i tråd med kundenes behov.

ISO 9001 er basert på sju prinsipper:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Medarbeidernes engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Faktabasert beslutningstaking
 • Relasjonshåndtering

GASELLEBEDRIFT

Arom-dekor Kemi har i løpet av tre år oppfylt kriteriet for å få utmerkelsen Gasellebedrift. Det innebærer i sin tur at vi også har fått utmerkelsen ”MästarGasell”.

En gasellebedrift skal ha:

 • en omsetning på over 10 millioner kroner
 • minst ti ansatte
 • minst fordoblet omsetningen sin hvis man sammenligner det første og det siste regnskapsåret.
 • økt omsetningen sin hvert år i de siste tre årene
 • et samlet driftsresultat for de fire regnskapsårene som er positivt
 • en vekst som i hovedsak er organisk og ikke har skjedd gjennom oppkjøp eller fusjoner
 • sunn økonomi

NORDISK VEKSTSERTIFIKAT

Arom-dekor Kemi AB er tildelt et nordisk vekstsertifikat av UC. Det er et sertifikat som bare få av Sveriges selskaper kvalifiserer seg til, og som viser at vi har utmerket oss som vekstselskap.
 
Som vekstselskap kvalifiserer man seg i tråd med en vekstmodell som blant annet omfattes av:
 • Omsetning de siste to årene
 • Vekst
 • EBITDA-margin
 • Soliditet
 • Antall ansatte.

Vi er selvsagt både glade og stolte over at vi har blitt tildelt sertifikatet. Tusen takk til både kunder og alle fine medarbeidere!