96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

En bærekraftig forsyningskjede er også sirkulær

Vilokan Group består av selskaper som alle muliggjør et bedre miljø.Ved å samhandle med hverandre skapes synergier som ytterligere øker utvekslingen i den sirkulære økonomien. Et forretningsområde utvikler teknologi for rensing og resirkulering. Et annet skreddersyr løsninger som tilbakefører renset vann og råvarer til kundens virksomhet. Overskudd av resirkulerte råvarer føres videre til neste forretningsområde og blir der til nye produkter. I en sirkulær økonomi kan et konsern være sin egen leverandør og lukkede systemer er noe vi jobber imot.

Men vi har selvsagt flere leverandører. Forretningsområdet Fluids med Arom-dekor Kemi har hundrevis av ulike leverandører. For at kundene skal føle seg trygge, er vi nøye med å alltid kunne svare på lovverk og kravprofilen fra EU og andre markeder. Som til dømes den nye åpenhetsloven i Norge.Det krever en dedikert forpliktelse for å få våre leverandører til å signere etiske retningslinjer og å gjennomføre risikoanalyser av alle sosiale og miljømessige risiko aspekter basert på landspesifikke risikodata.

Egenvurderings verktøyene som blir brukt opp imot leverandørene er et godt eksempel på hvordan vi tar hensyn til tilbakemeldingene i dette arbeidet.Bærekraftsarbeidet tar aldri slutt og leverandørrelasjonene våre er hele tiden et pågående samarbeid hvor vi ikke nøyer oss med bare en forpliktelse. Vi må også være overbevist om at de er i stand til å gjennomføre det. Veien dit går via klarhet, åpenhet og tillit og vi må gjøre dette sammen med kundene, ansatte og leverandører.