96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

Vi jobber for å redusere våre CO2-utslipp

I 2022 startet vi arbeidet med å måle og rapportere våre klimagassutslipp. Hos Arom-dekor Kemi er vi fast bestemt på å minske vårt klimaavtrykk og ønsker å lede og drive hele vår bransje i en mer bærekraftig retning. 

Solceller

Ved å installere solceller på taket har vi spart over 90 tonn CO2 i løpet av de første 16 månedene anlegget har vært i drift. Dette er et eksempel på vår forpliktelse til å redusere karbondioksidutslipp og fremme bærekraft. Vi har ikke bare solceller, men vi har også kjøpt inn fornybar energi. Ved å bruke fornybar energi reduserer vi vårt økologiske fotavtrykk og reduserer avhengigheten av fossile brensler.

Screening for indirekte utslipp

Kravene fra interessentene om å måle og redusere våre klimagassutslipp øker, og i løpet av 2022 startet vi arbeidet med å kartlegge, måle og rapportere klimagassutslippene fra vår egen virksomhet. 

Les mer om metoden og hvordan datainnsamling foregår her