96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

Frostvæske

Våre frostvæsker er utviklet for å tåle de strenge kravene som stilles fra ledende bil- og motorprodusenter. Frostvæskene er egnet for bruk i personbiler, tunge kjøretøy, stasjonære motorer og båter. De beskytter mot frost, koking samt motvirker kavitasjon.


  • 1
  • 2
  • 3
  • Total: 27
  • 1
  • 2
  • 3
  • Total: 27

GLYKOL OG FROSTVÆSKE

Frostvæske består av etylen- eller propylenglykol med korrosjonsbeskyttende tilsetninger. Den er beregnet for bruk i forbrenningsmotorer og har til oppgave å hindre at motoren overopphetes. Den skal også hindre at motoren korroderer (ruster) samt motvirke kavitasjon. Etylen- eller propylenglykol i frostvæsken hindrer frost samt øker kokepunktet. Arom-dekor har et stort utvalg av frostvæsker, og her kan du få hjelp med å velge riktig frostvæske til bilen, bussen, lastebilen, traktoren, båten din m.m. Velg en frostvæske av høy kvalitet for å motvirke kavitasjonsskader.

Utskiftingsintervallet for frostvæske varierer vanligvis fra 2 år og oppover, men er avhengig av kjøretøy samt hvilken frostvæskekvalitet som brukes. Arom-dekor har et sortiment av frostvæsker av høy kvalitet som i visse tilfeller holder i hele bilens levetid. Du finner anbefalt utskiftingsintervall i instruksjonsboken for kjøretøyet ditt.

 

BRUKSOMRÅDER FOR FROSTVÆSKE

Frostvæske består av etylen- eller propylenglykol med korrosjonsbeskyttende tilsetninger. Den er beregnet for bruk i forbrenningsmotorer og har til oppgave å hindre at motoren overopphetes. Den skal også hindre at motoren korroderer (ruster) samt motvirke kavitasjon, som kan gi opphav til skader på f.eks. sylinder og sylinderfôringer. Etylen- eller propylenglykol hindrer frost samt øker kokepunktet i frostvæsken.

 

FORSKJELLEN PÅ KONSENTRERT FROSTVÆSKE OG FERDIGBLANDET FROSTVÆSKE

Frostvæske skal aldri brukes konsentrert, men skal alltid fortynnes med vann. Som regel blandes frostvæske/vann i forholdet 50/50, noe som gir frostbeskyttelse ned til ca. -40 grader samt tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse. Bruk helst avionisert vann/batterivann ved fortynningen, dette for å minimere innholdet av salt i vannet. Saltet kan ha negativ innvirkning på korrosjonsinhibitorene og visse materialer i kjølesystemet. Husk at konsentrert frostvæske fryser allerede rett under -20 °C.

 

HVORDAN VELGE RIKTIG FROSTVÆSKE

I instruksjonsboken for kjøretøyet ditt finner du informasjon om hvilken frostvæske som passer best for kjøretøyet ditt. Unngå å blande ulike kvaliteter av frostvæsker. Det kan påvirke korrosjonsbeskyttelsen og levetiden negativt. Arom-dekor kan levere enklere kvaliteter som oppfyller standarden BS6580, longlifefrostvæsker av høy kvalitet samt flere typer originalfrostvæsker som brukes ved fabrikkfylling. Til toppfylling er frostvæsken SuperCelsius egnet. Den kan blandes med andre etylenglykolbaserte frostvæsker. SuperCelsius er ufarget for å hindre at den ikke endrer farge på eksisterende frostvæske i radiatoren. Ved behov for en propylenglykolbasert frostvæske med lav giftighet er KG Propylen IH et godt valg.

 

HVILKEN FROSTVÆSKE SKAL JEG VELGE TIL BIL, BÅT, CAMPINGVOGN OG TUNGT TRANSPORTKJØRETØY?

I instruksjonsboken for kjøretøyet ditt finner du informasjon om hvilken frostvæske som passer best til ditt kjøretøy. Det som skiller de ulike frostvæskene fra hverandre, er bestanddelene i korrosjonsinhibitorene, som igjen påvirker kvaliteten og levetiden til frostvæsken.

Eksempler fra Arom-dekors brede sortiment av frostvæsker er bl.a. Frostvæske Blå (standardkvalitet), Frostvæske Rød (longlife), Frostvæske SuperCelsius (multifrostvæske) samt Frostvæske 774F OEM Rød (originalfrostvæske). Vår frostvæske med betegnelsen KG Propylen IH er basert på propylenglykol, som kreves i tilfeller der det forskrives en frostvæske med lav giftighet.

 

HVORDAN BYTTER JEG FROSTVÆSKE?

Hvis du ikke har tilgang til ferdigblandet frostvæske, må du være oppmerksom på at konsentrert frostvæske alltid skal spes med vann før bruk. Ikke glem å blande frostvæsken skikkelig før påfylling.

La motoren kjøle seg ned før du fyller på frostvæske, ellers er det fare for at varm væske/damp spruter opp fra ekspansjonstanken. Fyll deretter på med frostvæske til angitt nivå.

 

HVOR OFTE BØR FROSTVÆSKE BYTTES?

Levetiden for frostvæske varierer, og den bør som oftest byttes regelmessig. Utskiftingsintervallet for frostvæske er normalt fra 2 år og oppover, avhengig av kjøretøy samt hvilken frostvæskekvalitet som brukes. I instruksjonsboken for bilen finnes det informasjon om anbefalt utskiftingsintervall.