96 90 13 10             post@aromdekor.no

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

Vilokan Group

Vi är en del av Vilokan Group, en företagsgrupp med hjärtat i miljöteknik, vattenrening och återvinning. Företagen i gruppen interagerar med varandra och skapar synergier som ökar utväxlingen i en cirkulär ekonomi. Genom att använda renade och återvunna råvaror för att producera nya produkter bidrar vi till en bättre miljö. För miljön, för ekonomin, för framtiden. 

 

Vilokan Group

Vi er en del av Vilokan Group, en gruppe av selskaper med hjerte for miljøteknologi, vannrensing og gjenvinning. Selskapene i gruppen samhandler med hverandre og skaper synergier som øker utvekslingen i en sirkulær økonomi. Vi bidrar til et bedre miljø ved å bruke rensede og gjenvunne råvarer til å produsere nye produkter. For miljøet, for økonomien, for fremtiden.

 

 

 Technology

De tekniske løsningene som skapes i Vilokan Recycling Tech, er hjertet i Vilokan Group. Selskapet fungerer som konsernets innovasjonssentrum og utgjør forretningsområdet Technology. Ved hjelp av en avansert prosess gjenvinner Vilokan ADF Solutions 99,9 % ren glykol fra den benyttede avisingsvæsken. Den gjenvunne glykolen er dermed klar til å blandes til ny avisingsvæske som kan brukes på flyplassen eller som komponent i andre glykolbaserte produkter.

 

 Solution

Vilokan ADF Solutions har fullt fokus på å hjelpe flyplasser over hele landet med å ta vare på brukt avisingsvæske og skåne naturen, rense vannet og gjenvinne glykolen. De bidrar dermed til å lukke kretsløpet og skape en lønnsom virksomhet med et komplett tilbud av teknologi og tjenester.

 

 Fluids

Det tredje forretningsområdet i Vilokan Group er Fluids. Her finnes kjemiselskapet Arom-Dekor Kemi, som muliggjør et helt eget kretsløp innen gruppen. Her kan gjenvunnet råvare og renset vann fra de andre forretningsområdene i konsernet omsettes til nye produkter.

 

Les mer