96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

1. VELG RIKTIG PRODUKT FOR DET SMUSSET DU SKAL FJERNE

Valg av riktig produkt til riktig formål er alfa og omega. Hvilke produkter som skal brukes, er avhengig av hva kjøretøyet ditt er tilsmusset av. Det er stor forskjell mellom å vaske bort insekter og å vaske bort asfalt. Hva du skal bruke, bestemmes av hvor surt eller basisk produktet er. Dette avgjør også hvor godt det fungerer mot ulike typer smuss. Nedenfor finner du en grundigere veiledning om hvilke produkter som egner seg til ulike typer smuss.


2. BEGYNN ALLTID PÅ TØRT KJØRETØY

For å oppnå best mulig resultat skal du alltid begynne vaskeprosedyren på tørr overflate. Riktig vaskemiddel får da godt feste og fjerner smusset fra bunnen. Er kjøretøyet vått, kan det være at du ikke får like god effekt av rengjøringsmiddelet, som er beregnet for bruk på tørr overflate.


3. BRUK ALLTID RENT TILBEHØR

Bruk alltid rent tilbehør av høy kvalitet og vær nøye med at børster, svamper og kluter er rene. Skittent tilbehør med grus eller tilsvarende kan forårsake riper i lakken, og gammelt smuss på børster, svamper eller kluter kan føre til at resultatet ikke blir like bra. Vær derfor alltid nøye med å rengjøre tilbehøret ditt.


4. SPYL AV KJØRETØYET "I FEIL RETNING"

Smusset fra kjøretøyet renner lettest av på ren overflate. Det betyr at du bør spyle av kjøretøyet "i feil retning" for å oppnå det beste resultatet. Det vil si at du spyler nedenfra og opp. Da setter det seg ikke fast på kjøretøyet igjen, og du får best mulig virkningsgrad og resultat.


5. TØRK TØRT

Når du er ferdig å vaske, anbefaler vi at du tørker bilen tørr med for eksempel en gumminal eller et pusseskinn. Da unngår du å få kalkflekker på kjøretøyet når vannet tørker, og du får et renere og penere resultat.HANDLE RENGJØRINGSPRODUKTER