Arom-dekor Kemi AB kjøper ut eiendom i Sverige - Aromdekor

4 desember, 2020

Arom-dekor Kemi AB kjøper ut eiendom i Sverige


Nå har vi tatt et nytt steg i ekspansjonen av  Arom-dekor Kemi AB. Vi har kjøpt ut våre tidligere leide lokaler i Europavägen 1, Sexdrega/Sverige, av Svenbo. 
7. desember starter grunnarbeidene for en utbygging på drøyt 3500 kvadratmeter. Bygget skal stå klart sommeren 2021. 

Fra venstre: Lars Rosell (adm. dir., Vilokan AB, Anders Carlsson (megler, Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB), Sven Liljegren (direktør i Svenbo), Fredrik Wahlberg (adm. dir. Svenbo) og Christian Lundell (adm. dir. Arom-dekor Kemi AB.