Arom-dekor Kemi gjenbruker vann i produksjonen i stedet for å sende det til destruksjon - Aromdekor

10 november, 2021

Arom-dekor Kemi gjenbruker vann i produksjonen i stedet for å sende det til destruksjon


Det er et  faktum at mange produksjonsbedrifter er storforbrukere av vann er ikke noe nytt og Arom-dekor Kemi AB er intet unntak. Som mange andre prøver Arom-dekor Kemi å finne måter å redusere vannforbruket og ha mest mulig gjenbruk av dette.

«Vi streber hele tiden etter å redusere vår påvirkning på miljøet, og dette prosjektet er ett av mange hvor vi gjør det vi kan.Vi produserer en rekke ulike produkter og prøver alltid å optimalisere produksjonen med god planlegging. God planlegging betyr at vi kan minimere antall justeringer og dermed antall skyllinger.

«En ny rutine vi nå har innført er at når vi er ferdige med en fylling så skyller vi systemet og fyller maskinen med vann akkurat som før. Den store forskjellen er at vi pleide å sende dette skyllevannet til destruksjon og nå gjenbruker vi dette vannet til nye produkter i stedet. Nå blir dette vannet gjenbrukt til nye produkter i stedet. Fordi skyllevannet kun inneholder vann + en liten mengde av produktet så er dette en utmerket metode å resirkulere på, uten at det går ut over kvaliteten på sluttproduktet», sier Bosse Josefsson som er miljøansvarlig i Arom-dekor Kemi AB, Sverige.

Hvis vi for eksempel renser etter å ha produsert kjølevæske, kan dette skyllevannet brukes til å lage en ferdigblandet kjølevæske av samme type. Er det Spylervæske vi har produsert, består skyllevannet av vann + spylervæske og kan da brukes til ferdigblandet spylervæske osv. Så i stedet for å sende skyllevannet til destruksjon, bruker vi det nå i produktene våre, noe som er bra for miljøet, økonomien og fremtiden.

Det er vår formann i produksjon Reba Sabir og våre dyktige produksjonsmedarbeidere som med sin kunnskap har gjort dette mulig for oss slik at vi nå praktisk talt har løst håndteringen av skyllevannet», avslutter Bosse.