Arom-dekor Kemi OY vokser og utvider avdelingen i Finland med tre nye medarbeidere - Aromdekor

24 november, 2020

Arom-dekor Kemi OY vokser og utvider avdelingen i Finland med tre nye medarbeidere


”Etter knapt to år på det finske markedet, styrker vi  Arom-dekor Kemi OYs organisasjon med to sterke medspillere på salgsavdelingen og en erfaren produksjonssjef. Med tanke på de rådende omstendighetene i verden, er vi veldig glade, stolte og ydmyke over at vi kan utvide selskapet i disse dager.” Det sier Danius Pupinis, som er daglig leder hos Arom-dekor Kemi OY.

”Siden oppstarten i Finland har vi satset mye på å bygge opp lageret vårt i Kouvola og få i gang produksjonen av AdBlue. Nå er vi varme i trøya og har et sterkt team på plass. Det er tydelig at det er plass til oss på det finske markedet og målet er å vokse videre og ta stadig større markedsandeler der. Det gjelder både for AdBlue og vårt øvrige utvalg av kjemikalier til kjøretøy som vi markedsfører under vårt varemerke AdProLine®. Under paraplyen AdProLine har vi alt fra frostvæske avfettingsmidler og spylervæske til ulike vaskeprodukter.  Arom-dekor Kemi har nylig utviklet en hel serie med produkt som er rettet spesielt mot automatiske bilvaskeanlegg, noe markedet har etterspurt lenge”, sier Dainius.

”Fra midten av november har vi gleden av å ønske Jari Makkonen, Mikko Laine og Sami Tettonen velkommen til vår finske avdeling. Jari, Mikko og Sami skal, sammen med resten av det finske teamet, ta seg av både nye og gamle kunder i Finland”, avslutter Dainius.

PDF