Arom-dekor vokser igjen og bygger ut med drøyt 3500 kvadratmeter - Aromdekor

3 november, 2020

Arom-dekor vokser igjen og bygger ut med drøyt 3500 kvadratmeter


For åtte år siden, i 2012, flyttet vi fra Björketorps 800 kvadratmeter store lokaler til det nybygde anlegget i Lockryd som kjentes enormt stort ut med sine 3 300 kvadratmeter. Det kommunale selskapet Svenljunga Industri-fastigheter bygde da lokalene som Arom-dekor senere har leid. Men nå er det altså på tide igjen og Arom-dekor kjøper ut lokalene for drøyt 28 millioner og bygger ut for nærmere 40 millioner. Når utbyggingen er klar, blir de totale lokalene ca 10 000 kvadratmeter.

”Siden vi flyttet i 2012, har vi økt omsetningen fra 70 millioner til drøyt 250 millioner og målet for neste år (2021) er satt til 300 millioner. – For å klare dette, trenger vi større lokaler for å øke produksjons- og lagerkapasitet. De nåværende kontorene og kjøkken/lunchrom osv. Nå får vi plass til alt, og til og med et treningsrom på drøyt 150 kvadratmeter er med i planene, sier Christian Lundell, deltaker og administrerende direktør.

”Utbyggingen er på 3500 kvadratmeter og vil doble størrelsen på lokalene. Svenljunga kommune har hele tiden hatt som mål å selge lokalene til oss. I og med at vi har økt omsetning var det naturlig å foreta utbyggingen nå. Siden vi trengte så mye ekstra plass, måtte vi ta utbyggingen i egen regi. At vi fikk leie lokalene i utgangspunktet, muliggjorde utvidelsen i 2012 siden vi da kunne investere i produksjonsutstyr og det som ellers var nødvendig den gang i stedet for å kjøpe lokalene. Det har vært viktig for oss, men nå er vi klare for å stå på egne ben”, avslutter Christian.

Bygget er ventet å stå klart i slutten av 2021. Arom-dekor Kemi, som produserer spylevæske, AdBlue® og andre kjemikalier til den nordiske transportsektoren. I mars 2020, når pandemien rammet, stilte Arom-dekor raskt om produksjonen og laget håndsprit som nå også har blitt en del av det ordinære sortimentet. 

PDF.