Bygget fortsetter uke 24 - Aromdekor

31 august, 2012

Bygget fortsetter uke 24


Iløpet av november 2012 regner vi med at vi flytter inn i våre nye lokaler i Lockryd. Fram til vi flytter kommer vi å vise byggets forskjellige stadier med noen bilder.