96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

Endringer i vårt glykol sortiment

Endringer i vårt glykol sortiment

CLP-forordningen, som inneholder regler om klassifisering, merking og pakking av kjemiske produkter som markedsføres i EU, er oppdatert.

Som følge av endringen tilføres flere stoffer og noen av stoffene som allerede er omfattet får endret klassifisering og merking. 

I våre glykoler er det  et stoff, natrium 2-etylheksanoat CAS nr. 19766-89-3 (2-EHA), som tilhører denne oppdateringen og som mottar en CMR-klassifisering i kategori 1A eller 1B. Dette betyr at produktet ikke kan selges til allmennheten i henhold til reglene i REACH-forordningen.

Endringsforskriften trådte i kraft 23. mai 2022 og i denne overgangsperioden har Arom-dekor jobbet med å utvikle tilsvarende produkter som alternativer. Erstatnings glykoler vil gradvis komme ut i løpet av sommeren og høsten ettersom denne overgangsperioden strekker seg til 1. desember 2023. Fra denne datoen kan produkter som inneholder 2-EHA kun selges til profesjonell bruk.