96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

Så minskar vi våra Co2 utsläpp!

Så minskar vi våra Co2 utsläpp!

Som vi tidigare berättat om har vi gjort ett stort internt arbete att ändra om våra strategier till en hållbar affärsstrategi för verksamheten, för oss ska hållbarhet genomsyra i allt.

En del av vår strategi är att minska våra Co2 utsläpp. Vi har redan nämnt att vi bytt till LED som kommer ge oss en minskad energiförbrukning på 40 000 kwh under 2023 och nu tar vi ytterligare ett kliv på vår resa, genom att byta vår krympplast.

Krympplast används runt våra mindre emballage för paketering och 2022 hade vår krympplast ett Co2 utsläpp på 17 191,68 Co2eq. Genom att vi nu byter till en tunnare plast kommer vi 2023 se en minskad förbrukning till 10 972,8 Co2eq*. Det innebär helt enkelt att förändringen kommer minska våra Co2eq utsläpp för krympplasten med 36%. Vi ser detta som ett helt rätt kliv i riktning mot våra mål!

”Genom att se över våra Co2 utsläpp ur ett holistiskt perspektiv kan vi göra stora förändringar i vår påverkan på miljön. Vi vill ta ett helhetsansvar i vår verksamhet, där råvarorna i våra produkter får stå för en del av vår strategi, men att övriga delar som lokaler, produktion och transporter är minst lika viktiga för att vi ska kunna minska vår påverkan så mycket som möjligt.” – Maria Åhman, Hållbarhetschef och COO.

* Koldioxidekvivalenter, förkortat ”Co2eq”, är ett mått på utsläppen av växthusgaser. Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet ”Co2eq” får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet.