96 90 13 10             post@aromdekor.no

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

FROSTVÆSKE – FRYSEPUNKT OG KOKEPUNKT


Etylen- og propylenglykol er råvarer som blant annet brukes i frostvæske, og som har flere funksjoner. Den ene er å senke frysepunktet, en annen er å øke kokepunktet. For å beskytte systemet mot korrosjon (rust) kreves korrosjonshemmende tilsetninger.

I denne artikkelen bruker vi tabeller for å gå gjennom frysepunkt og kokepunkt for ulike typer frostvæsker i ulike konsentrasjoner. Vi forklarer også hvorfor frostvæske bør blandes med vann, hvilket vann som bør brukes, og hvordan fortynningen skal utføres.

 

BLANDE FROSTVÆSKE MED VANN

Konsentrert frostvæske bør aldri brukes uten å fortynnes med vann. Anbefalingen er å bruke avionisert vann (også kalt batterivann) i stedet for vanlig kranvann. Kranvann kan for eksempel inneholde klorider som kan ha negativ innvirkning på systemet.

Årsaken til at frostvæske bør blandes ut, er at den kjøler betydelig dårligere i konsentrert form. Vann er den væsken som frakter bort overskuddsvarme aller best. Årsaken til at man ikke bare bruker vann som frostvæske, er frostrisikoen i vinterhalvåret og faren for koking (overoppheting). Vann ville heller ikke beskyttet mot korrosjon.

Tommelfingerregelen er å ikke blande ut til mer enn 67 % vann og 33 % frostvæske, dette fordi de korrosjonsbeskyttende egenskapene forringes ved fortynning til mer enn 65 % vann. For å gjøre det enkelt utføres blandingen ofte med 50 % vann og 50 % frostvæske. En slik konsentrasjon gir en liten margin for å fylle på med en skvett vann hvis det blir dårlig med frostvæske i beholderen.

Det er også mulig å kjøpe ferdig frostvæske som allerede er fortynnet med vann, blant annet fra Arom-dekor.


TABELL OVER FRYSEPUNKT FOR FROSTVÆSKE

Prosent frostvæske 774f Frysepunkt
50% -40°C
40% -27°C
33% -20°C

TABELL OVER FRYSEPUNKT FOR FERDIGBLANDET FROSTVÆSKE

Ved en konsentrasjon på 50 % vann og 50 % frostvæske har blandingen generelt et frysepunkt på -40 °C, men det kan variere noe avhengig av hvilken type frostvæske som brukes.

Slik ser frysepunktet ut for våre ferdigblandede alternativer, som alle inneholder 50 % frostvæske:

Produkt Frysepunkt
Frostvæske Blå, Ferdigblandet -37°C
Frostvæske Rød, Ferdigblandet -40°C
Frostvæske Supercelsius, Ferdigblandet -40°C
KG Propylen IH Ferdigblandet -33°C

TABELL OVER KOKEPUNKT FOR FROSTVÆSKE

Kokepunktet varierer noe avhengig av typen frostvæske og hvordan den blandes. Ved en blanding med 50 % frostvæske og 50 % vann er kokepunktet generelt rundt 108 °C.

Ved 33 % frostvæske ligger kokepunktet generelt rundt 104 °C.

Nedenfor er det oppført kokepunkt for våre ferdigblandede produkter, som inneholder 50 % frostvæske:

Produkt Kokepunkt
Frostvæske Blå, Ferdigblandet ca 108°C
Frostvæske Rød, Ferdigblandet ca 108°C
Frostvæske Supercelsius, Ferdigblandet ca 108°C
KG Propylen IH Ferdigblandet ca 108°C