96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

KG PROPYLEN IH GRØNN

AdProLine® KG Propylen IH anbefales til forbrenningsmotorer, hindrer frost i motorer og inneholder en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon av alle metaller, inkludert aluminium.

- Basert på propylenglykol
- Inhibitorpakke uten nitritter, aminer, fosfater, silikater og borater
- Biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø

Velg emballasje

Logg inn for å se pris

AdProLine® KG Propylen IH anbefales til forbrenningsmotorer, hindrer frost i motorer og inneholder en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon av alle metaller, inkludert aluminium.

AdProLine® KG Propylen IH er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitritter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut fra et miljø- og helsesynspunkt. AdProLine® KG Propylen IH er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Som ved håndtering av de fleste andre kjemikalier bør det alltid utvises forsiktighet, fordi større eller gjentatte mindre utslipp kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet. Ferdigblandet AdProLine® KG Propylen IH skal ristes/røres før påfylling.

Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse:

Prosent             Temperatur
50 %                    -33 °C
40 %                    -20 °C
33 %                     - 15 °C