96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

MARINEGLYKOL

AdTechLine┬« Marineglykol for vinterkonservering gir frostbeskyttelse, samtidig som den gir sv├Žrt god beskyttelse mot korrosjon. Den fungerer like godt til salt- og ferskvannskj├Şlte innenbordsmotorer som til utenbordsmotorer.

- Basert p├ą propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitritter, aminer, fosfater, silikater og borater
- Marineglykol er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmilj├Ş

Velg emballasje

Logg inn for å se pris

AdTechLine® Marineglykol for vinterkonservering gir frostbeskyttelse, samtidig som den gir svært god beskyttelse mot korrosjon. Den fungerer like godt til salt- og ferskvannskjølte innenbordsmotorer som til utenbordsmotorer, følg anvisningene i instruksjonsboken for din motortype.

AdTechLine® Marineglykol er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitritter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut fra et miljø- og helsesynspunkt. AdTechLine® Marineglykol er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Som ved håndtering av de fleste andre kjemikalier bør det alltid utvises forsiktighet, fordi større eller gjentatte mindre utslipp kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet.

Farge: Grønn
Kokepunkt: >165 °C
Flammepunkt: >100 °C
Densitet: 1,04
pH: (50 vol%) 8,6

AdTechLine® Marineglykol blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse.

Prosent             Temperatur
50 % glykol        -33 °C
40 % glykol        -20 °C
33 % glykol         -15 °C