96 90 13 10             post@aromdekor.no

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

FROSTVÆSKE 800Y OEM

AdProLine┬« Frostv├Žske 800Y OEM er en longlifefrostv├Žske av h├Şy kvalitet. Utviklet og sammensatt i tr├ąd med de strenge kravene som stilles til en moderne frostv├Žske. Frostv├Žsken er kompatibel med alle metallene som forekommer i motorens kj├Şlesystem.

- Longlifefrostv├Žske av h├Şy kvalitet
- Kompatibel med alle metaller i motorens kj├Şlesystem
- Beskytter mot frost og koking
- Motvirker kavitasjon
- Basert p├ą Organic Acid Technology

Velg emballasje

Logg inn for å se pris

AdProLine® Frostvæske 800Y OEM er en longlifefrostvæske av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt i tråd med de strenge kravene som stilles til en moderne frostvæske. Frostvæske 800Y OEM er kompatibel med alle metaller som forekommer i motorens kjølesystem og kan anbefales spesielt til systemer av aluminium i kombinasjon med høye temperaturer. AdProLine® Frostvæske 800Y OEM beskytter mot korrosjon, frost og koking samt motvirker kavitasjon. AdProLine® Frostvæske 800Y OEM kan blandes med de fleste andre frostvæsker som er basert på etylenglykol. For best mulig funksjon anbefales imidlertid bare frostvæske 800Y OEM.

AdProLine® Frostvæske 800Y består av monoetylenglykol og en inhibitorpakke basert på OAT-teknologien (Organic Acid Technology). Det gir langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse, fordi bare en liten del av inhibitorene forbrukes. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater, silikater eller borater.

Farge: Gul
Densitet: 1,11
pH: 8,3
Kokepunkt: >167 °C
Flammepunkt: >122 °C

Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse:

Prosent             Temperatur
50 %                     -38 °C
40 %                     -26 °C
33 %                      -21 °C

Etylenglykol er giftig og må ikke svelges.

Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.