96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

PROPYLEN IH VVS, BLÅ

AdTechLine® Propylen IH VVS er basert på propylenglykol og anbefales for bruk i kjøle- og varmesystemer. Propylen IH VVS hindrer frost samt inneholder inhibitorer for beskyttelse mot korrosjon.

- Hindrer frost og inneholder inhibitorer for beskyttelse mot korrosjon.
- Biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø

Velg emballasje

Logg inn for å se pris

AdTechLine® Propylen IH VVS er basert på propylenglykol og anbefales for bruk i kjøle- og varmesystemer. AdTechLine®Propylen IH VVS hindrer frost samt inneholder inhibitorer for beskyttelse mot korrosjon. For å oppnå fullgod korrosjonsbeskyttelse anbefales en innblanding av minst 33 % TechLine® Propylen IH VVS, noe som gir frostbeskyttelse ned til -15 °C

Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut fra et miljø- og helsesynspunkt. Propylen IH VVS er lett biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Men det bør alltid utvises forsiktighet ved håndtering, fordi større utslipp eller gjentatte mindre utslipp kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet. Lav helsefare. Bør ikke blandes med etylenglykolbaserte produkter.

Farge: Blå
Kokepunkt: ≥150 °C
Densitet: (20 °C) 1,04
Flammepunkt: >100 °C

Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse:

Prosent             Temperatur
50 %                      -35 °C
40 %                      -20 °C
33 %                       -15 °C

Bør ikke blandes med etylenglykolbaserte produkter.

Forsiktighet bør alltid utvises ved håndtering, fordi større utslipp eller gjentatte mindre utslipp kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet. Lav helsefare.

  • Total: 1
  • Total: 1
SundaHus