Om Arom-dekor - Aromdekor
Moderne produksjon og velutviklet logistik

Største delen av produksjonen og innpakningen skjer i Skandinavias mest moderne kjemikalieanlegg, en fabrikk utenfor Borås i Sverige. Via en velutviklet logistikk, forsyner vi våre kunder med skreddersydde distribusjonsløsninger som ofte inkluderer automatisk påfylling av AdBlue®. Med egne planlagte transporter, tankbiler og utplasseringer av forskjellige typer tanker og pumpestasjoner på plass hos firmaer og organisasjoner, ser vi til at hjulene alltid snurrer i transportsektoren. Økonomisk og lavest mulig innvirkning på miljøet.

Etablering i Sverige, Norge og Finland

Arom-dekor er et firma som vokser kraftig og ved salget av 80% av aksjene i firmaet til svenske Arom-dekor Kemi AB utvides potensialet ytterligere. Arom-dekor er en av Norges ledende leverantører av AdBlue® og rengjøringsmiddel til tungtransport. Arom-dekor tilbyr også mange typer av rengjøringsmiddel og smøremiddel til industrien.

 AdBlue®, AdProLine®, AdHomeLine® och AdTechLine

Sortimentet er inndelt i fire forskjellige varemerker:
AdBlue® reduserer utslippet av NOx i dieselkjøretøy som er utstyrt med SCR-teknikk. AdBlue® fra Arom-dekor Kemi oppfyller kravene etter ISO/PAS 22241-1. Produktet kontrolleres dessuten av et uavhengig laboratorium og blir utstyrt med et kvalitetssertifikat.

AdProLine® er navnet på vårt sortiment med kjøretøykjemikalier som spylevæske, frostvæske og rengjøringsprodukter for transportsektoren.
AdTechLine® er navnet på vårt sortiment med produkter som er spesielt tilpasset industrien.
AdHomeLine er et nytt og voksende sortiment av kjemikalieprodukter til forbrukermarkedet.

Historien i korthet

2004 blir Merco AS etablert av Ole Øen som har en solid bakgrunn fra bransjen. Under hans ledelse vokser firmaet kraftig og i 2016 hadde de en omsetning på 37 millioner NOK.

2017 kjøper Arom-dekor Kemi AB 80% av aksjene i norske Merco AS. Ole Øen fortsetter som adm.dir. for firmaet.

2018 kjøpte Arom-dekor Kemi AB resterende 20% i Merco AS og bytter navn til Arom-dekor Kemi AS. Salgskontor og ansatte forandres ikke, de fortsetter i Førde og arbeider mot det norske markedet.

2019 Arom-dekor Kemi AB kjøper 70% av aksjene i finske AdChemicals Oy. AdChemicals’ reise fortsetter nå med de svenske eiere Arom-dekor Kemi AB, som 20181122 kjøper 70% av aksjene i AdChemicals Oy. AdChemicals Oy har nylig kjøpt en industrieiendom i Kouvola, og konstruksjonen for en AdBlue®-produksjon er på gang og vil operativ ved årsskiftet 2018/2019. I forbindelse med Arom-dekors oppkjøp, vil AdChemicals (i første kvartal 2019) bytte navn til Arom-dekor Kemi Oy.

2021 Etter 314 dager med intensiv byggeaktivitet er Arom-dekor Kemis påbygging på ca 3.500 m2 ferdig, det totale arealet er nå ca 10.000 m2, fordelt på produksjon, lager og kontorareal. Huset rommer også et fullt utstyrt treningsrom på vel 150 m2 for alle som jobber i huset.

Hold deg informert, abonnér på vårt nyhetsbrev