Om Arom-dekor - Aromdekor
Moderne produksjon og velutviklet logistik

Største delen av produksjonen og innpakningen skjer i Skandinavias mest moderne kjemikalieanlegg, en fabrikk utenfor Borås i Sverige. Via en velutviklet logistikk, forsyner vi våre kunder med skreddersydde distribusjonsløsninger som ofte inkluderer automatisk påfylling av AdBlue®. Med egne planlagte transporter, tankbiler og utplasseringer av forskjellige typer tanker og pumpestasjoner på plass hos firmaer og organisasjoner, ser vi til at hjulene alltid snurrer i transportsektoren. Økonomisk og lavest mulig innvirkning på miljøet.

Etablering i Sverige, Norge og Finland

Arom-dekor er et firma som vokser kraftig og ved salget av 80% av aksjene i firmaet til svenske Arom-dekor Kemi AB utvides potensialet ytterligere. Arom-dekor er en av Norges ledende leverantører av AdBlue® og rengjøringsmiddel til tungtransport. Arom-dekor tilbyr også mange typer av rengjøringsmiddel og smøremiddel til industrien.

 AdBlue®, AdProLine®, AdHomeLine® och AdTechLine

Sortimentet er inndelt i fire forskjellige varemerker:
AdBlue® reduserer utslippet av NOx i dieselkjøretøy som er utstyrt med SCR-teknikk. AdBlue® fra Arom-dekor Kemi oppfyller kravene etter ISO/PAS 22241-1. Produktet kontrolleres dessuten av et uavhengig laboratorium og blir utstyrt med et kvalitetssertifikat.

AdProLine® er navnet på vårt sortiment med kjøretøykjemikalier som spylevæske, frostvæske og rengjøringsprodukter for transportsektoren.
AdTechLine® er navnet på vårt sortiment med produkter som er spesielt tilpasset industrien.
AdHomeLine er et nytt og voksende sortiment av kjemikalieprodukter til forbrukermarkedet.

Historien i korthet

2004 blir Merco AS etablert av Ole Øen som har en solid bakgrunn fra bransjen. Under hans ledelse vokser firmaet kraftig og i 2016 hadde de en omsetning på 37 millioner NOK.
2017 kjøper Arom-dekor Kemi AB 80% av aksjene i norske Merco AS. Ole Øen fortsetter som adm.dir. for firmaet.
2018 kjøpte Arom-dekor Kemi AB resterende 20% i Merco AS og bytter navn til Arom-dekor Kemi AS. Salgskontor og ansatte forandres ikke, de fortsetter i Førde og arbeider mot det norske markedet.
2019 Arom-dekor Kemi AB kjøper 70% av aksjene i finske AdChemicals Oy. AdChemicals’ reise fortsetter nå med de svenske eiere Arom-dekor Kemi AB, som 20181122 kjøper 70% av aksjene i AdChemicals Oy. AdChemicals Oy har nylig kjøpt en industrieiendom i Kouvola, og konstruksjonen for en AdBlue®-produksjon er på gang og vil operativ ved årsskiftet 2018/2019. I forbindelse med Arom-dekors oppkjøp, vil AdChemicals (i første kvartal 2019) bytte navn til Arom-dekor Kemi Oy.

Hold deg informert, abonnér på vårt nyhetsbrev