96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

VILOKAN GROUP

Vi er en del av Vilokan Group, en gruppe av selskaper med hjerte for miljøteknologi, vannrensing og gjenvinning. Selskapene i gruppen samhandler med hverandre og skaper synergier som øker utvekslingen i en sirkulær økonomi. Vi bidrar til et bedre miljø ved å bruke rensede og gjenvunne råvarer til å produsere nye produkter. For miljøet, for økonomien, for fremtiden.

Vilokan Group

Vi er en del av Vilokan Group, en gruppe av selskaper med hjerte for miljøteknologi, vannrensing og gjenvinning. Selskapene i gruppen samhandler med hverandre og skaper synergier som øker utvekslingen i en sirkulær økonomi. Vi bidrar til et bedre miljø ved å bruke rensede og gjenvunne råvarer til å produsere nye produkter. For miljøet, for økonomien, for fremtiden.

 

 

 Technology

De tekniske løsningene som skapes i Vilokan Recycling Tech, er hjertet i Vilokan Group. Selskapet fungerer som konsernets innovasjonssentrum og utgjør forretningsområdet Technology. Ved hjelp av en avansert prosess gjenvinner Vilokan ADF Solutions 99,9 % ren glykol fra den benyttede avisingsvæsken. Den gjenvunne glykolen er dermed klar til å blandes til ny avisingsvæske som kan brukes på flyplassen eller som komponent i andre glykolbaserte produkter.

 

 Solution

Vilokan ADF Solutions har fullt fokus på å hjelpe flyplasser over hele landet med å ta vare på brukt avisingsvæske og skåne naturen, rense vannet og gjenvinne glykolen. De bidrar dermed til å lukke kretsløpet og skape en lønnsom virksomhet med et komplett tilbud av teknologi og tjenester.

 

 Fluids

Det tredje forretningsområdet i Vilokan Group er Fluids. Her finnes kjemiselskapet Arom-Dekor Kemi, som muliggjør et helt eget kretsløp innen gruppen. Her kan gjenvunnet råvare og renset vann fra de andre forretningsområdene i konsernet omsettes til nye produkter.

 

Les mer