96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

ALKYLATBENSIN, 2-TAKT

AdProLine® Alkylatbensin er et ekstra rent fossilt drivstoff, opp til 99% renere enn vanlig bensin og stort sett fri fra de mest skadelige kjemikaliene som f.eks. Bensen og Aromater.

Den avgir betraktelig f├Žrre farlige kjemikalier ved forbrenning, noe som inneb├Žrer mindre belastning p├ą milj├Şet og et mye bedre arbeidsmilj├Ş for forbrukeren.

Velg emballasje

Logg inn for å se pris

AdProLine® Alkylatbensin er et ekstra rent fossilt drivstoff, opp til 99% renere enn vanlig bensin og stort sett fri fra de mest skadelige kjemikaliene som f.eks. Bensen og Aromater, som kan forårsake
mange alvorlige helseproblem. Den avgir betraktelig færre farlige kjemikalier ved forbrenning, noe som innebærer mindre belastning på miljøet og et mye bedre arbeidsmiljø for forbrukeren.

AdProLine® Alkylatbensin gir bedre prestasjon og har en lengre lagringstid, selv etter å ha vært stillestående lenge, starter motoren lett og drivstoffet holder fortsatt en høy kvalitet.

AdProLine® Alkylatbensin oppfyller kravene for miljøklasse 1 bensin og Svensk Standard SS155461. Produktet tilhører brannfarlige.

Egenskaper Enhet Svensk Standard SS 155461 Typiska analysdata*
Oktan, Motor (MON) ≥        90,0                91,0
Tetthet ved 15°C kg/m3 680-720 690
Blyinnhold mg/l ≤ 2 < 1
Benzeninnhold vol-% < 0,1 < 0,1
Aromatinnhold vol-% < 1,0 < 0,6
Olefininnhold vol-% < 1,0 < 0,5
Svovelinnhold mg/kg ≤ 10,0 1
Destillasjon:
Fordampet ved 70°C vol-% 15,0-42,0 ** 20,0 **
Fordampet ved 100°C vol-% 46,0-72,0 ** 55,0 **
Fordampet ved 150°C vol-% ≥ 75 ** min 75 **
Sluttkokepunkt °C ≤ 200 185 **
Damptrykk (DVPE) kPa 55,0 - 65,0 ** 57 **
Brennverdi, effektivt MJ/kg - 44.5
**Typisk analysdata = normale analyserte verdier som produktet har under en lengre
tidsperiode. Variasjoner finns, men produktet oppfyller alltid

2-takt er ferdigblandet Alkylatbensin med 2% helsyntetisk 2-taktsolje som blir
brukt til 2-takts motorer, for visse båtmotorer trenger man blande i en spesiell
olje.

  • Total: 1
  • Total: 1